previous arrow
next arrow
Slider


TERMIN POPRAWKOWY MODUŁU „STATYSTYKA” GRUP KIERUNKU LOGISTYKA NABORU 2017

Informujemy, że wykładowca podał termin poprawkowy dla modułu „Statystyka”.
Zaliczenie odbędzie się w dniu 14.09.2018 r. o godz. 9:50 w s. 203/bud. 65.

BUFET NA WYDZIALE!

12 czerwca na naszym Wydziale ruszył Bocian Catering! Oferuje smakowite rzeczy na słodko, zimno jak i gorące, pyszne obiady po konkurencyjnych cenach.
Bufet znajduje się w budynku 135 „Lipsk”, w holu pod Aulą. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Można płacić gotówką jak i kartą. Serdecznie zapraszamy!

KOLEJNY ETAP PROGRAMU „LEGIA AKADEMICKA”

W dniu 13 czerwca 2018 r. w auli bud. 135 Wydziału Logistyki WAT odbyło się spotkanie podczas którego wydane zostały karty powołań studentom w ramach kolejnego etapu realizowanego programu pilotażowego nt.: „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej.

X KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. odbyła się X Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej pt. „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka” organizowana przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki WAT. Współorganizatorami Konferencji byli Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Certyfikacji Jakości WAT, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia oraz firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. i HUSSAR Transport S.A.

W trakcie konferencji dyskusja prowadzona była w następujących panelach tematycznych:

  • Nowoczesne metody zarządzania logistyką
  • Transport
  • Przedsiębiorstw
  • Logistyczne aspekty bezpieczeństwa.

Tegoroczną Konferencję uświetnił przyjazd przedstawicieli instytucji wojskowych, firm przemysłu obronnego oraz zagranicznych podmiotów naukowych. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli kadry naukowej z Ukrainy, Czech, Estonii oraz Niemiec.

Uczestnicy Konferencji mogli wysłuchać wiele interesujących referatów z obszaru logistyki cywilnej i wojskowej, normalizacji, certyfikacji jak również o autonomiczności pojazdów, wygłoszonych przez szerokie grono ekspertów min. z Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej i Instytutu Transportu Samochodowego. Dzięki wystąpieniom przedstawicieli firm komercyjnych zajmujących się szeroko rozumianą logistyką mieliśmy okazję porównać doświadczenie praktyczne z teoretyczną wiedzą.

LOGISTYCY Z WAT-u w TOP YOUNG 100

Na początku kwietnia 2018 roku wystartowała I edycja projektu TOP YOUNG 100, którego celem jest wsparcie i promocja młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Organizowany on jest przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, uczelnie wyższe oraz profesjonalistów łańcucha dostaw. Program planowo trwać będzie przez okres jednego roku. W konkursie udział bierze 84 studentów z 17 uczelni w Polsce. Wydział Logistyki reprezentuje 4 studentów III roku studiów I stopnia: Katarzyna Basiakowska, Paulina Ignaciuk, Mariusz Karwas i Kinga Ratuszniak. Przed nimi szkolenia, warsztaty, konkursy i ciężka praca podczas rozwiązywania problemów u partnerów biznesowych wspierających projekt TOP YOUNG 100. Liczymy, że wiedza zdobywana podczas studiów pozwoli im na wzorowe ukończenie projektu i realizację zawodowych celów.

PILNE – TERMIN ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWYCH

Przypominamy, że zgodnie z zatwierdzonym przez Dziekana WLO terminarzem dot. dyplomowania dn. 11.06.2018 r. mija termin złożenia prac dyplomowych w Dziekanacie. Informujemy, że osoby, które nie złożą pracy dyplomowej lub wniosków o przedłużenie terminu złożenia pracy zostaną skreślone z listy studentów.

PIKNIK

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników i studentów Wydziału Logistyki WAT na piknik, który odbędzie się 11 czerwca 2018 r.
w godz. 15:30 – 21:00
na małej strzelnicy WAT przy ul. Galileusza 11.

Dziekan Wydziału Logistyki WAT
płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT

XXIX EDYCJA KURSU ,,STANDARDIZATION WITHIN NATO”

4 czerwca w Wydziale Logistyki rozpoczęła  się XXIX edycja Międzynarodowego Kursu „Standardization within NATO”. Kurs został otwarty przez prorektora do spraw wojskowych pana płk dr inż. Artura Króla, dziekana Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymona MITKOWA, w obecności zastępcy dyrektora NATO-wskiego Biura Standaryzacyjnego (NATO Standardization Office) Dieter Schmaglowski. W organizację kursu włączeni są pracownicy Instytutu Logistyki, Wydziału Logistyki. Zajęcia na kursie oprócz zaproszonych gości z NATO, poszczególnych krajów (Grecji, Niemiec) oraz Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji prowadzą nauczyciele akademiccy Instytutu Logistyki WLO por. dr inż. Arkadiusz JÓŹWIAK.

Kurs prowadzony jest nieprzerwanie od 2004, a w 2012 otrzymał akredytację ACT (Allied Command Transformation). W ciągu czternastu lat przeszkolono  ok. 450 specjalistów z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO. Bieżąca edycja kursu liczy 27 uczestników z 18 krajów członkowskich.

« Older posts

© 2018 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑