Slider


Uwaga!

Dnia 16.02.2018 r. mija termin składania wniosków o wznowienie studiów oraz przeniesienie. Osoby zainteresowane proszone są
o składanie dokumentów do Dziekanatu WLO – pok. 0.05/135.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W pliku poniżej znajduje się pełen komunikat.

Komunikat – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

WYKŁAD PŁK PROF. HARALD GELL’A

W dniu 8 marca  br. – Sala Senatu – godziny 3-4 lekcyjna (9.50 – 11.35) odbędzie się wykład w języku angielskim płk prof. Harald Gell’a przewodniczącego Grupy ds. Implementacji Inicjatywy Wymiany Studentów Wojskowych.

Temat: “Idea of Students Exchange in Frame of Erasmus+ and Military Erasmus – Possibilities and Benefits

Wykład będzie dedykowany głównie dla studentów wojskowych. Osoby chętne (studenci wojskowi I i II roku studiów) do udziału w wykładzie proszeni są o zgłaszanie się do 1.03.2018 r. do por. dr inż. Arkadiusza Jóźwiaka w celu rezerwacji miejsca.

OFERTA POLISY NNW DLA STUDENTÓW

Poniżej znajduje się nowa oferta grupowego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok akademicki 2017 / 2018 dla studentów WAT, którzy nie przystąpili do aktualnie obowiązujących, rozliczonych już polis.

 

Oferta polisy NNW dla studentów

Program Erasmus+

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci,

Informujemy, że do 28.02.2018 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2017/2018.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

  1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
  2. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
  3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
  4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
  5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
  6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

LOGISTYKA, NABÓR 2015 – TEMATY PRAC INŻ.

Informujemy, że rozpoczynają się zapisy na tematy do prac inżynierskich dla kierunku Logistyka, naboru 2015 w Instytucie Logistyki. Zapisy u Pani Mirosławy Wiśniewskiej, pok. 1.24 bud. 135 do dnia 09.02.2018 r.

KURS DOSKONALĄCY „OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP”

W dniu 22.01.2018 rozpoczął się kurs doskonalący „Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”. Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 22.01 do 26.01.2018 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 9 słuchaczy.

Uczestnicy kursu doskonalącego „Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Odpowiedzialny za kurs mjr Bartosz KOZICKI.

« Older posts

© 2018 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑