previous arrow
next arrow
Slider


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA KIERUNEK OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Uruchomiono rekrutację uzupełniającą na kierunek obronność państwa I stopnia.

Kandydaci chcący uczestniczyć w tej rekrutacji, muszą mieć minimalną wartość punktów rankingowych tj. 16 oraz złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek i przedłożyć wymagane dokumenty (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, kserokopię dowodu osobistego).

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ EDYCJI KURSU KWALIFIKACYJNEGO

6 lipca br w Wydziale Logistyki uroczyście zakończono pierwszą edycję kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczającym i szczególnym. Kurs ukończyło 20 oficerów w tym 3 z wyróżnieniem. Uroczystość zaszczycił Rektor – Komendant WAT płk dr hab. Tadeusz SZCZUREK, który wręczył dyplomy i pogratulował absolwentom.

Kurs prowadzony był w wymiarze 6 miesięcy. Obejmował szkolenie w ramach modułu ogólnego, w którym słuchacze poznali zasady prawne i doktrynalne funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, modułu kierunkowego gdzie poznali zasady prowadzenia operacji i kierowania zabezpieczeniem logistycznym w warunkach pokoju, kryzysu i wojny oraz modułu specjalistycznego, który miał za zadanie szczegółowe zapoznanie i nauczenie zasad zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych w operacji

W trakcie kursu słuchacze odbyli Podróż Studyjną do jednostek i instytucji planujących i realizujących zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych RP w wymiarze stacjonarnym i polowym. Uczestniczyli także w ćwiczeniu grupowym w ramach którego rozwiązywali problemy zabezpieczenia logistycznego operacji obronnej.

Absolwenci kursu wysoko ocenili wartość przekazanej wiedzy oraz stopień ich przygotowania do objęcia kolejnych stanowisk służbowych.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że zgodnie z § 52 pkt. 4. Regulaminu studiów wyższych w WAT „dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu wydział wydaje absolwentowi w terminie 30 dni od daty ukończenia studiów (…).”. Dziekanat do czasu wydania dyplomu może wystawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. Informacja o wydawaniu dyplomów będzie umieszczona na stronie internetowej wydziału oraz na fb.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie
(magister, inżynier, licencjat w zakresie dowolnej dyscypliny)
zainteresowane podwyższeniem swych kwalifikacji i umiejętności zawodowych na trwające 2 semestry Studia Podyplomowe
pod nazwą „
Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publiczne”
– realizowane od 1 października 2018 r. –
w Wydziale Logistyki WAT w Warszawie

 

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia,
kontakt ze specjalistami-praktykami,
przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne

 

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny.

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom, które ubiegają się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz  audytu wewnętrznego oraz do osób, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego, a także dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych posiądzie wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora, a także podstaw prawa handlowego, prawa administracyjnego i rachunkowości.

Absolwenci otrzymują Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej), prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW, a także bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

Cena za semestr 1850 zł.

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 20 września 2018 r.

  • osobiście: w sekretariacie Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki, bud. 135, pok. nr 2.02;
  • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, 00-908
    Warszawa 49, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 – z dopiskiem: „Studia podyplomowe: „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publiczne” (decyduje data otrzymania dokumentów).

 

TERMIN POPRAWKOWY MODUŁU „STATYSTYKA” GRUP KIERUNKU LOGISTYKA NABORU 2017

Informujemy, że wykładowca podał termin poprawkowy dla modułu „Statystyka”.
Zaliczenie odbędzie się w dniu 14.09.2018 r. o godz. 9:50 w s. 203/bud. 65.

BUFET NA WYDZIALE!

12 czerwca na naszym Wydziale ruszył Bocian Catering! Oferuje smakowite rzeczy na słodko, zimno jak i gorące, pyszne obiady po konkurencyjnych cenach.
Bufet znajduje się w budynku 135 „Lipsk”, w holu pod Aulą. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Można płacić gotówką jak i kartą. Serdecznie zapraszamy!

KOLEJNY ETAP PROGRAMU „LEGIA AKADEMICKA”

W dniu 13 czerwca 2018 r. w auli bud. 135 Wydziału Logistyki WAT odbyło się spotkanie podczas którego wydane zostały karty powołań studentom w ramach kolejnego etapu realizowanego programu pilotażowego nt.: „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej.

X KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. odbyła się X Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej pt. „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka” organizowana przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki WAT. Współorganizatorami Konferencji byli Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Certyfikacji Jakości WAT, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia oraz firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. i HUSSAR Transport S.A.

W trakcie konferencji dyskusja prowadzona była w następujących panelach tematycznych:

  • Nowoczesne metody zarządzania logistyką
  • Transport
  • Przedsiębiorstw
  • Logistyczne aspekty bezpieczeństwa.

Tegoroczną Konferencję uświetnił przyjazd przedstawicieli instytucji wojskowych, firm przemysłu obronnego oraz zagranicznych podmiotów naukowych. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli kadry naukowej z Ukrainy, Czech, Estonii oraz Niemiec.

Uczestnicy Konferencji mogli wysłuchać wiele interesujących referatów z obszaru logistyki cywilnej i wojskowej, normalizacji, certyfikacji jak również o autonomiczności pojazdów, wygłoszonych przez szerokie grono ekspertów min. z Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej i Instytutu Transportu Samochodowego. Dzięki wystąpieniom przedstawicieli firm komercyjnych zajmujących się szeroko rozumianą logistyką mieliśmy okazję porównać doświadczenie praktyczne z teoretyczną wiedzą.

« Older posts

© 2018 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑