WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Sebastian Bieniek

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO  STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

 

W dniu 30 września 2017 r.  o godz. 8.00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego  stopnia na Wydziale Logistyki.

Plan spotkania:

  • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
  • podpisanie dokumentów (umowa, ślubowanie akademickie) oraz wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS. Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia,
  • szkolenie biblioteczne.

 

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

  • Dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • Odliczoną kwotę 17 zł – opłata za elektroniczną legitymację studencką
    (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017 r, w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2017/18 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe)

 

 

W dniu 18 września br. w Instytucie Logistyki rozpoczęła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika).  Celem kursu jest przygotowanie oficerów do realizacji procesów planowania i nadzoru nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo – technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno – finansową na szczeblu taktycznym i operacyjnym.  W tej edycji kursu uczestniczy rekordowa ilość oficerów, z tego względu kurs został podzielony na dwie grupy szkoleniowe. Kurs zostanie zakończony egzaminem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w dniach 20-22 grudnia bieżącego roku.​

W dniu 18.09.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny na STE major realizowany przez Instytut Logistyki. Nazwa kursu – Wyższy kurs zabezpieczenia logistycznego – edycja 2.Celem kursu  jest pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych, sojuszniczych oraz wielonarodowych na obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Na kurs przybyło 10 słuchaczy.

W dniu 11.09.2017 r. rozpoczęła się trzecia edycja kursu dokształcającego „Ochrona obiektów wojskowych”. Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony obiektów wojskowych. Pozyskana w trakcie kursu wiedza będzie stanowić podstawę do rozwiązywania problemów występujących w trakcie procesu planowania i realizacji ochrony jednostek wojskowych SZ RP dyslokowanych w kompleksach wojskowych. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 11.09 do 22.09.2017 r. Uczestniczy w niej 27 słuchaczy z różnych jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP z całego kraju.​​

Informujemy, że nastąpił przydział do grup studentów z rozwiązanej grupy dziekańskiej F6X5S1. Ewentualna zamiana w stosunku 1:1 do dnia 25.08.2017r. (student musi znaleźć osobę do zamiany).

Liczebność grup na dzień dzisiejszy wygląda następująco: F6X1S1 – 23, F6X2S1 – 24, F6X3S1 – 23, F6X4S1 – 24.

Informujemy, że nastąpił przydział do grup studentów z rozwiązanej grupy dziekańskiej P6X4S1. Ewentualna zamiana w stosunku 1:1 do dnia 25.08.2017r. (student musi znaleźć osobę do zamiany).

Liczebność grup na dzień dzisiejszy wygląda następująco: P6X1S1 – 23, P6X2S1 – 24, P6X3S1 – 23.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WYDZIAŁU LOGISTYKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R. o godz. 9.00 W SALI KINOWEJ KLUBU WAT, UL. GEN. S. KALISKIEGO 25a W WARSZAWIE.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru zimowego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup, rozwiązane zostaną dwie: F6X5S1 i P6X4S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich. O przydziale poinformujemy w najbliższym czasie.