Author: Sebastian Bieniek (page 6 of 22)

SCENARIUSZ PRZEBIEGU KONFLIKTU HYBRYDOWEGO

Wydział Logistyki jako współorganizator serdecznie zaprasza na konferencję z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pt.: „Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego”.

W konferencji wezmą udział zarówno reprezentanci świata nauki, jak i przedstawiciele praktyki wojskowej (dowódcy, oficerowie sztabu, uczestnicy konfliktów zbrojnych). Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań naukowych w zakresie potencjalnych scenariuszy wojny hybrydowej. Udział w tym naukowym przedsięwzięciu będzie szczególnie atrakcyjny dla tych uczestników, którzy bezpośrednio zajmują się zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności.
Termin 17 maja 2018 r. (godz. 9.00-15.30).
Miejsce: Akademia Sztuki Wojennej (bl. 14, sala 30).
Cel konferencji: Dyskusja nad scenariuszem wojny hybrydowej i jej wpływu na bezpieczeństwo Polski i Europy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową:

http://www.wwoj.akademia.mil.pl/scenariusz-przebiegu-konfliktu-hybrydowego/scenariusz-przebiegu-konfliktu-hybrydowego.html

http://www.akademia.mil.pl/wydarzenia/scenariusz-przebiegu-konfliktu-hybrydowego.html

LOGISTYKA – NAB. 2016 – WYBÓR SPECJALNOŚCI

Informujemy, że w dniu 07.03.2018 r. w godz. 9:50 – 11:50 w Auli budynku 135 odbędzie się spotkanie dla studentów II roku studiów (nabór 2016), dotyczącym wyboru specjalności.

REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE 2018

1 – 31 marca 2018 r. – rejestracja kandydatów na studia wojskowe

Informujemy, że została uruchomiona rekrutacja na studia wojskowe w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Rekrutacja dotyczy również przenosin ze studiów cywilnych na drugi rok studiów wojskowych.

>> Przenoszenie studentów cywilnych WAT na drugi rok studiów wojskowych <<

Mając na uwadze możliwość uruchomienia rekrutacji uzupełniającej na drugi rok studiów wojskowych I stopnia, w ramach liczby miejsc wynikających z rezygnacji na odpowiednich kierunkach studiów w stosunku do limitu miejsc z roku 2017 przez osoby, które podjęły studia wojskowe od 1 października 2017 r.,

Zainteresowane osoby zapraszamy bezpośrednio do biura Sekcji Rekrutacji WAT celem złożenia / wypełnienia wniosku o powołanie do służby kandydackiej na II rok studiów wojskowych.

Rejestracja osób / wniosków do 31 marca br. (procedura podobna do zasadniczej rekrutacji z udziałem WKU).

Dane co do liczby miejsc w odniesieniu do danego kierunku studiów – będą podane w okresie późniejszym.

Szczegółowe informacje: http://www.wat.edu.pl/?page_id=14575

KONTAKT:

Sekcja ds. Rekrutacji – b. 100 (obok biura przepustek)
tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU PILOTAŻOWEGO PT.„EDUKACJA WOJSKOWA STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ”

W dniu 27.02.2018 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”.  W nowej auli im. gen. Władysława Andersa mieszczącej się w Wydziale Logistyki, Dziekan WLO – płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT pogratulował „legionistom” zaangażowania i uzyskania bardzo dobrych wyników, a jednocześnie zaakcentował konieczność budowania postaw patriotycznych wśród studentów. Dziekan dokonał wręczenia dyplomów potwierdzających ukończenie szkolenia podkreślając, iż uzyskana wiedza teoretyczna ułatwi w przyszłości studentom zdobycie podstaw rzemiosła żołnierskiego w czasie praktyk w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia, które planowane są w czasie przerwy wakacyjnej.  W rozmowach kuluarowych studenci wskazywali, iż z niecierpliwością oczekują momentu, w którym założą mundur żołnierza Wojska Polskiego. Organizatorem i gospodarzem szkolenia był Wydział Logistyki WAT. Program był współfinansowany ze środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość została zakończona pamiątkowym zdjęciem.

ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2015 – STACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa F5P4S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy F5P1S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
63186
63218
63228
63270
63818
63305

Do grupy F5P2S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
63195
63219
63239
63273

Do grupy F5P3S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
63217
63227
63254
63275
57636
63312
63311
63314

Do dnia 28.02.2018 r. ww. studenci mogą zmieniać grupy ale tylko w stosunku 1:1

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD

ERASMUS+ 2018/19

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci,

informujemy, że do 28.02.2018 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmowane będą dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2017/2018.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

1) formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
2) zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
3) list motywacyjny podpisany odręcznie;
4) list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
5) opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
6) dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału
w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

http://www.wat.edu.pl/?page_id=2940

POPRAWA Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ

Poprawa kolokwium z Grafiki Inżynierskiej u mgr inż. Janusza Telegi, odbędzie się 22.02.2018 r. o godz. 15:30 w sali 112 w budynku 58. Wykładowca prosi o punktualne przybycie.

Older posts Newer posts

© 2018 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑