STUDIA CYWILNE

LOGISTYKA o profilu praktycznym

Studia I stopnia – inżynierskie

specjalności:

  • logistyka przedsiębiorstw;
  • logistyka w motoryzacji;
  • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych.

 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA o profilu praktycznym

Studia I stopnia – licencjackie

specjalności:

  • zarządzanie obronnością państwa;
  • system militarny państwa;
  • logistyka obronności i bezpieczeństwa;
  • system pozamilitarny państwa.