WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

               

Podczas studiów na Wydziale Logistyki WAT
istnieje możliwość uzyskania certyfikatów: