WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Kierownik administracyjny

mgr inż. Adam ŚWIDER
Telefon: 261 83-72-34
E-mail: adam.swider@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.10


Samodzielne stanowisko organizacyjne ds. naukowych
mgr  Patrycja SZERSZEŃ
Telefon: 261 83-72-36
E-mail: patrycja.szerszen@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 2.34


Samodzielna księgowa
mgr  Agata DULSKA
Telefon: 261 83-70-86
E-mail: agata.dulska@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.16


Specjalista techniczny – zamówienia
Cezary ARCIKIEWICZ
Telefon: 261 83-90-12
E-mail: cezary.arcikiewicz@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.12


Technik informatyk
Sebastian BIENIEK
Telefon: 261 83-79-61
E-mail: sebastian.bieniek@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.11


Starszy technik
Marian SZYMCZYK
Telefon: 261 83-90-12
E-mail: marian.szymczyk@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.12


Specjalista ds. EKONOMICZNYCH
mgr  Katarzyna DOMINIAK
Telefon: 261 83-77-02
E-mail: katarzyna.dominiak@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.17


Samodzielny referent administracyjny – asystentka dziekana
mgr  Edyta WOŹNIAK
Telefon: 261 83-79-18
Fax: 261 83-90-32
E-mail: edyta.wozniak@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój: 2.27


Kancelaria
mgr  Katarzyna DOMINIAK
Telefon: 261 83-77-02
E-mail: katarzyna.dominiak@wat.edu.pl
Budynek 135 | Pokój 0.17