STRUKTURA ORGANIZACYJNA

INSTYTUT LOGISTYKI

  • Zakład Logistyki Rodzajów Sił Zbrojnych (ZLRSZ)
  • Zakład Logistyki Przedsiębiorstw (ZLP)
  • Zakład Systemów Logistycznych (ZSL)

INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

  • Zakład Badań Nad Sektorem Pozamilitarnym (ZSP)
Zakład Strategii i Systemów Obronnych (ZSO)
  • Zakład Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ZES)

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI