STRUKTURA ORGANIZACYJNA

INSTYTUT LOGISTYKI

  • Zakład Logistyki Wojskowej (ZLW)
  • Zakład Logistyki Przedsiębiorstw (ZLP)
  • Zakład Inżynierii Systemów Logistycznych (ZISL)

INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

  • Zakład Badań Nad Sektorem Pozamilitarnym (ZSP)
Zakład Strategii i Systemów Obronnych (ZSO)
  • Zakład Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ZES)

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI