WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2
00-908 WARSZAWA

WYDZIAŁ LOGISTYKI
BUDYNEK NR 135 (LIPSK)

SEKRETARIAT DZIEKANA

Samodzielny referent administracyjny – asystentka dziekana
mgr Edyta Woźniak
Telefon: 261 83 79 18
Fax: 261 83 90 32
E-mail: dziekan.wlo@wat.edu.pl
Budynek: 135 / Pokój: 2.26


Dziekanat
Telefon: 261 83 75 91
Fax: 261 83 92 06
E-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl
Budynek: 135 / Pokój: 0.05