WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dziekan Wydziału Logistyki

płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT

Prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI

Prodziekan ds. kształcenia
ppłk dr inż.
Jarosław ZELKOWSKI

Zastępca dziekana
ppłk dr inż. Jarosław SIECZKA

Dyrektor Instytutu Logistyki
dr hab.
Mieczysław PAWLISIAK, prof. WAT

Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT


PRZEDSTAWICIEL PROFESORÓW

prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI
prof. dr hab. Michał HUZARSKI
prof. dr hab. Krzysztof KOMOROWSKI


PRZEDSTAWICIEL DOKTORÓW HABILITOWANYCH

dr hab. inż. Zdzisław KURASIŃSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI, prof. WAT
dr hab.
Piotr KWIATKIEWICZ, prof. WAT
dr hab.
Adam SADOWSKI, prof. WAT
płk dr hab.
Konrad STAŃCZYK, prof. WAT


PRZEDSTAWICIEL NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

wakat


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Mateusz JAKUBOWSKI 

Adam KORDALSKI 

Marek SĄDEJ 

Paweł DROŹDZIKOWSKI 

Kacper SIECZAK


PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Adam ŚWIDER