PRZEWODNICZĄCY RADY

Dziekan Wydziału Logistyki

płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT

Prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI

Prodziekan ds. kształcenia
ppłk dr inż.
Jarosław ZELKOWSKI

Zastępca dziekana
ppłk dr inż. Jarosław SIECZKA

Dyrektor Instytutu Logistyki
dr hab.
Mieczysław PAWLISIAK, prof. WAT

Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT


PRZEDSTAWICIEL PROFESORÓW

prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI
prof. dr hab. Krzysztof KOMOROWSKI


PRZEDSTAWICIEL DOKTORÓW HABILITOWANYCH

dr hab. inż. Zdzisław KURASIŃSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI, prof. WAT
płk dr hab.
Konrad STAŃCZYK, prof. WAT
dr hab. inż.
Sławomir BARTOSIEWICZ


PRZEDSTAWICIEL NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr Monika SZYŁKOWSKA
dr Jacek WOŹNIAK


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Sylwia KUROPATWIŃSKA
Tomasz CHUDOBIŃSKI
Mateusz JAKUBOWSKI
Adam KORDALSKI

Katarzyna STRZYŻ


PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Adam ŚWIDER