WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Dziekan Wydziału Logistyki

płk dr hab. SZYMON MITKOW, prof. WAT

E-mail: dziekan.wlo@wat.edu.pl

Tel.: 261 83-79-18
Budynek 135 | Pokój 2.26

 

 

 

Prodziekan ds. Kształcenia

ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski

E-mail: jaroslaw.zelkowski@wat.edu.pl

Tel.: 261 83-76-03
Budynek 135 | Pokój 2.29

 

 

 

Prodziekan ds. Naukowych

prof. zw. dr hab. Lech Kościelecki

E-mail: lech.koscielecki@wat.edu.pl

Tel.: 261 83-74-68
Budynek 135 | Pokój 2.35

 

 

 

Zastępca Dziekana

cz.p.o.

ppłk dr inż. Jarosław Sieczka

E-mail: jaroslaw.sieczka@wat.edu.pl

Tel.: 261 83-75-01

Kierownik Administracyjny

mgr inż. Adam Świder

E-mail: adam.swider@wat.edu.pl

Tel.: 261 83-72-34
Budynek 135 | Pokój 0.10

Kierownik Dziekanatu

mgr Małgorzata Lebioda

E-mail: malgorzata.lebioda@wat.edu.pl

Telefon: 261 83-76-55
Budynek 135 | Pokój 0.09