Page 2 of 16

V MIĘDZYNARODOWE TARGI TRANSPORTU I LOGISTYKI – PRZEDSTAWICIELE KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI STOSOWANEJ

W dniach 08-10.11.2017 r. w Warszawie odbyły się V Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w których uczestniczyli Przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Stosowanej. Podczas trwania Targów studenci wysłuchali wykładu prowadzonego przez Panią Inez Kawicką pt. „Skuteczna obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami” i razem z Wydziałowym Koordynatorem ds. praktyk studenckich nawiązywali kontakty z przedstawicielami firm logistycznych. Za zaangażowanie i chęć rozwoju szczególne podziękowania należą się:
Pani Patrycji Wojdzie, Panu Dawidowi Mrozkowi oraz Adamowi Kordalskiemu. Liczymy, że coraz większa część naszej studenckiej społeczności włączy się do współpracy na rzecz rozwoju WLO, do czego bardzo serdecznie zachęcamy.

V MIĘDZYNARODOWE TARGI TRANSPORTU I LOGISTYKI

W dniach 8-10.11.2017 r. w hali EXPO XXI w Warszawie odbyły się V Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki, w ramach których odbyła się konferencja pt. Spotkanie Transportowe organizowana przez wydawcę miesięczników branżowych TSL Biznes i Truck & Van. W konferencji wzięli udział: por. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak i sierż. pchor. mgr inż. Łukasz Guciewski.

W ramach spotkania poruszane były aktualne problemy branży transportowej, takie jak:
– bezpłatne dla przewoźników rozwiązania IT w sektorze TSL,
– płaca minimalna we Francji,
– ogumienie pod stałą kontrolą i jego wpływ na ekonomię jazdy i ekologię,
– just in time: jak sprostać oczekiwaniom klientów,
– strefy ekologiczne w europejskich miastach oraz wiele innych.

W ramach targów zorganizowano wiele konkursów dotyczących tematyki TSL. Między innymi firma Viaon ogłosiła pytanie konkursowe ,,Co najbardziej wpływa na bezpieczeństwo kierowcy?”. Komisja konkursowa uznała za najlepszą odpowiedź: ,,Odpowiedni poziom ergonomii rozmieszczenia urządzeń pokładowych w kabinie kierowcy, tak aby włączanie i wyłączanie niezbędnych funkcji nie powodowało odwracania uwagi kierującego”, która należała do sierż. pchor. mgr inż. Łukasza Guciewskiego. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy.

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE

Rejestracja na przedmioty wybieralne w 2017 / 18L:

Początek rejestracji: 06.11.2017, godz. 06:00.

Zakończenie rejestracji: 22.11.2017, godz. 23:59.

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW
MOST i MOSTECH
SEMESTR LETNI 2017/2018
ZAPRASZAMY!

Continue reading

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W Z FIRMĄ HADATAP SP. Z O.O.

W dniu 26 października 2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w sprawie realizacji projektów związanych z zarządzaniem logistyką podwójnego zastosowania, z wykorzystaniem technologii RIFD. Porozumienie podpisali Dziekan Wydziału Logistyki płk. dr. hab. Szymon MITKOW i Prezes Zarządu firmy HADATAP Sp. z o.o. mgr inż. Pan Daniel Kamiński.
Oprócz przedsięwzięć związanych z realizacją wspólnych projektów w obszarach związanych z implementacją technologii RIFD do logistyki cywilnej i wojskowej strony będą współpracowały w zakresie organizacji praktyk studenckich dla kierunku Logistyka. Dla Wydziału Logistyki jest to kolejny krok w kierunku rozwoju i doskonaleniu oferty dydaktycznej na studiach o profilu praktycznym.
W akcie podpisania porozumienia oprócz osób podpisujących uczestniczyli: ze strony HADATAP Sp. z o. o.: Pan mgr Marek Czarzyński Wiceprezes ds. rozwoju, Pan dr inż. Leszek Winsztal Specjalista ds. produktów, Pan dr inż. Bartłomiej Gładysz; ze strony Wydziału Logistyki mgr inż. Andrzej Prokopczuk.

WIZYTA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE W ŻYTOMIERZU NA UKRAINIE

W ramach programu natowskiego DEEP, którego koordynatorem jest Dział Współpracy Zagranicznej Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 16-19 października br. w  Wojskowym Instytucie w Żytomierzu na Ukrainie przebywała z roboczą wizytą delegacja polskich specjalistów realizujących zadania w ramach wspomnianego programu.

W skład polskiej delegacji wchodzili:

– Piotr CIĘŻKI – główny koordynator programu DEEP na Ukrainę,

– mjr Dariusz CHMIELEWSKI – specjalista z zakresu technologii informatycznych,

– Marek KALWASIŃSKI – specjalista z zakresu systemu zabezpieczenia logistycznego funkcjonującego w armiach NATO.

Delegacja została zapoznana ze strukturą i zadaniami instytutu w czasie panelu prezentacyjnego, a następnie przystąpiono do prac w zespołach roboczych w kierunkowych dziedzinach poszczególnych specjalistów. Dużym zainteresowaniem spotkała się tematyka funkcjonowania procesów logistycznych i ich wspomagania systemami informatycznymi.

Ożywioną dyskusję wzbudził panel przedstawiający proces tworzenia i transformacji zabezpieczenia logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, duża ilość zapytań i  próśb o wyjaśnienie kwestii dotyczyła podziału kompetencji i zadań w funkcjonującym systemie logistycznym.

Członkom delegacji zaprezentowano bazę szkoleniową Instytutu oraz realizowany rzeczywisty proces szkoleniowy kadetów kobiet i mężczyzn.

W panelu końcowym wymieniono się poglądami nt. dalszej współpracy,  realizacji zamierzeń w ramach programu DEEP NATO.

 

KURS DOSKONALĄCY NORMALIZACJA, SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ORAZ KODYFIKACJA WYROBÓW OBRONNYCH W RESORCIE ON I NATO

KOD KURSU: 8000034

W dniu 16.10.2017 r. rozpoczął się kurs doskonalący dla oficerów z problematyki normalizacji, jakości i kodyfikacji wyrobów obronnych w resorcie ON i NATO.
Celem kursu jest zapoznanie oraz przygotowanie oficerów do realizacji zadań w obszarach:
– normalizacja w resorcie obrony narodowej i NATO oraz standaryzacja i terminologia NATO,
– kodyfikacja wyrobów obronnych w SZ RP oraz NATO,
– systemy zapewnienia jakości wyrobów pozyskiwanych na potrzeby obronności, ich certyfikacja i ocena zgodności,
– problematyka Rządowego Zapewnienia Jakości wg wymagań NATO (STANAG 4107).
Bieżąca edycja kursu trwa od 16.10.2017 r. do 27.10.2017 r. Uczestniczy w niej 8 oficerów.

II TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE PRAWO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu Międzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych odbędzie się w dniu 31 października w godz. 8.50-9.35 w sali 2.21 bud. 135.

« Older posts Newer posts »

© 2017 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑