Slider


Page 4 of 21

SZLACHETNA PACZKA – PODZIĘKOWANIA

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim studentom oraz pracownikom Wydziału Logistyki i Wojskowej Akademii Technicznej za zaangażowanie i wsparcie jakie okazali Państwo wpierając przygotowanie Szlachetnej Paczki. Paczka jaką przygotowaliśmy była naprawdę imponująca – Pan Ernest miał prawie łzy w oczach widząc przynoszone paczki do mieszkania. Wszystkie artykuły spożywcze, środki czystości, pokarm dla zwierząt to naprawdę wielka pomoc dla obdarowanego. Prezent niespodzianka zrobiła największe wrażenie, ponieważ było to zaproszenie na rozmowę o pracę.
Udzieliliśmy Panu Ernestowi nie tylko pomocy materialnej, ale przede wszystkim daliśmy mu szansę na lepsze życie i okazaliśmy wsparcie.
RAZEM możemy więcej!!!

Bardzo dziękujemy – Koło Naukowe Logistyki Stosowanej

GOŚCIE Z JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2130 IM. GENERAŁA BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO

W dniu 13 grudnia 2017 r. Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej gościł Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2130 im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Kazimierzy Wielkiej wraz z Dowódcą Jednostki ppor. ZS Sylwesterem  SZMITEM. Celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy stronami, a także przedstawienie młodym strzelcom oferty dydaktycznej Wydziału.

Pierwszym etapem spotkania była wizyta w Parku Techniki Wojskowej. Następnym było przetestowanie Trenażera laserowego „Wisła” w ramach zajęć pt. „Obronność państwa w praktyce i teorii” prowadzonych przez mgr Luizę Trzcińską, dr. Jakuba Adamkiewicza oraz kpt. Sylwestra Doleckiego. Kierunek Logistyka przybliżony został przez mgr Magdalenę Kijek i mgr Katarzynę Głodowską podczas warsztatów „Poznaj pracę spedytora”.

Continue reading

PRAKTYKA DLA LOGISTYKA!

W listopadzie 2017 roku odbyły się pierwsze zajęcia wyjazdowe w ramach ćwiczeń z przedmiotu Systemy spedycji.

Zajęcia praktyczne odbyły się w siedzibie firmy Omida Group w Warszawie, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze z zakresu transportu i spedycji w kraju i za granicą. Dzięki zaangażowaniu pracowników firmy nasi studenci z bliska przyjrzeli się pracy spedytorów, spróbowali swoich sił w kontaktach z klientami zagranicznymi, kształtując w ten sposób swoje umiejętności interpersonalne, negocjacyjne oraz organizacyjne. Zajęcia praktyczne umożliwiły studentom zapoznanie się:

– ze specyfiką pracy spedytora,

– z zasadami kształtowania stawek transportowych oraz tworzenia dokumentacji spedycyjnej,

– ze specyfiką klientów obsługiwanych w branży TSL,

– z narzędziami i praktykami wykorzystywanymi podczas realizacji zadań spedycyjnych.

 

Autor zdjęć: Monika Banasik

Tekst: mgr inż. Paulina Zdunek

 

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA ORAZ NAZWANIA JEGO IMIENIEM AULI WLO

W dniu 7 grudnia br. w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w bud. 135 odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci generała broni Władysława Andersa. Cała społeczność naszego Wydziału jest niezwykle dumna również z tego, że nowej auli WLO nadano imię gen. broni Władysława Andersa na mocy uchwały Senatu WAT.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders, podsekretarz stanu w MON Dominik Smyrgała, biskup polowy WP JE ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, dyrektor Departamentu Infrastruktury MON płk Dariusz Ryczkowski, przedstawiciele Garnizonu Warszawa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński,  prezes Kapituły Medalu „Zło dobrem zwyciężaj” Ryszard Walczak, prezes Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego „Pamięć” Jarosław Dąbrowski, kadra, pracownicy i podchorążowie WAT.

Continue reading

KURS OCHRONY OBIEKTÓW WOJSKOWYCH

W dniu 04 grudnia br. ruszyła następna edycja kursu „ Ochrona Obiektów Wojskowych”. Celem kursu jest przygotowanie szkolonych do organizowania i realizacji zadań związanych z problematyką ochrony fizycznej i całego procesu wspomagania technicznego obiektów wojskowych.

Program kursu obejmuje następujące zasadnicze obszary tematyczne:

–  Ochrony obiektów wojskowych,
–  Konwojowanie mienia,
–  Ochrona wojsk w PKW,
–  Zamówienia publiczne w ochronie obiektów wojskowych,
–  Techniczne środki wspomagające ochronę fizyczną obiektów wojskowych.

W kursie uczestniczy 24 słuchaczy, którzy szkolić się będą do 15.12.2017 roku.

XXI KONFERENCJA „ZASTOSOWANIE STATYSTYKI I DATA MINING W BADANIACH NAUKOWYCH”

W dniu 30 listopada odbyła się XXI konferencja ,,Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych” organizowana przez StatSoft Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Zgodnie z wieloletnią tradycją konferencja była poświęcona teoretycznym i praktycznym aspektom planowania badań empirycznych oraz zastosowaniom metod analizy danych w badaniach naukowych.
O przygotowanie i wygłoszenie wykładów poproszono osoby ze środowiska akademickiego zajmujące się zarówno teoretycznymi podstawami metod ilościowych jak i stosujący je z powodzeniem w praktyce badawczej.
W konferencji wzięli udział: por. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak i sierż. pchor. mgr inż. Łukasz Guciewski.

KONFERENCJA SZKOLENIOWO – METODYCZNA W OBSZARZE STANDARYZACJI OPERACYJNEJ

W dniach 22–23.11.2017 r. w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy odbyła się doroczna konferencja szkoleniowo – metodyczna z zakresu standaryzacji operacyjnej nt. ,,Wsparcie rozwoju zdolności operacyjnych poprzez działania w obszarze standaryzacji operacyjnej z uwzględnieniem propozycji zmian w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP”.
 
Konferencja miała na celu m.in. optymalizację współpracy pomiędzy komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi RON w procesie wdrażania doktryn i dokumentów doktrynalnych, harmonizację planów opracowania, aktualizacji doktryn i dokumentów na lata 2018–2021.
 
Dokonano również harmonizacji projektu Planu opracowania, aktualizacji doktryn i dokumentów doktrynalnych oraz dokumentów uzupełniających na poziomie polityczno-wojskowym na lata 2018–2021 z projektem Planu opracowania, aktualizacji dokumentów doktrynalnych i uzupełniających na poziomie strategiczno-operacyjnym na lata 2018–2021.
 
W odprawie udział wzięli m.in. Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej, 3 Flotylli Obrony Wybrzeża, 3 Flotylli Okrętów, Narodowego Centrum Kryptologii oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej reprezentował por. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak.

 

« Older posts Newer posts »

© 2018 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑