Na kierunku „LOGISTYKA” I stopnia

– studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Opiekun                                  dr Łukasz NYSZK

 

– studia cywilne stacjonarne i niestacjonarne

Opiekun I roku studiów          dr Łukasz NYSZK

Opiekun II roku studiów         mgr inż. Katarzyna GŁODOWSKA

Opiekun III roku studiów        mgr inż. Magdalena KIJEK

 

Na kierunku „OBRONNOŚĆ PAŃSTWA” I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Opiekun I roku studiów          mgr Małgorzata DĄBROWSKA-ŚWIDER

Opiekun II roku studiów         mgr Luiza TRZCIŃSKA

Opiekun III roku studiów        dr Jakub ADAMKIEWICZ

 

Na kierunku „OBRONNOŚĆ PAŃSTWA” II stopnia (stacjonarne)

Opiekun I roku studiów          dr Katarzyna Świerszcz