KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

Kontynuuj czytanie

PODZIAŁ NA GRUPY

Logistyka studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20FX1S1 – B – J
 • WLO20FX2S1 – K – Li
 • WLO20FX3S1 – Ł – P
 • WLO20FX4S1 – R – Ż

Logistyka studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20FX1N1 – A – N
 • WLO20FX2N1 – O – Ż

Obronność państwa studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20PX1S1 – A – KL
 • WLO20PX2S1 – KO – O
 • WLO20PX3S1 – P – Ż

Obronność państwa studia stacjonarne II stopień:

 • WLO20PX1S2 – A – L
 • WLO20PX2S2 – M – Ż

Obronność państwa studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20PX1N1 – A – Ż

Obronność państwa studia niestacjonarne II stopień:

 • WLO20PX1N2 – A – Ż

Zarządzanie studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20ZX1S1 – A – KL
 • WLO20ZX2S1 – KO – PI
 • WLO20ZX3S1 – PO – Z

Zarządzanie studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20ZX1N1 – A – KO
 • WLO20ZX2N1 – KU – Z

Zarządzanie studia niestacjonarne II stopień:

 • WLO20ZX1N2 – A – Z

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne I stopień:

 • WLO20RX1S1 – A – G
 • WLO20RX2S1 – J – P
 • WLO20RX3S1 – R – S
 • WLO20RX4S1 – Ś – Ż

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne II stopień:

 • WLO20RX1S2 – A – H
 • WLO20RX2S2 – J – P
 • WLO20RX3S2 – R – Z

Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne I stopień:

 • WLO20RX1N1 – A – Ł
 • WLO20RX2N1 – M – Z

Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne II stopień:

 • WLO20RX1N2 – A – La
 • WLO20RX2N2 – Le – W

OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ (ELS)

Zgodnie z Decyzją Rektora WAT nr 91/RKR/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 informujemy, że WAT pobiera opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.

Studentom, którzy zapłacili wymaganą kwotę, będą wydawane legitymacje w czasie wyznaczonego dnia stawiennictwa (01.10 – studia stacjonarne, 03.10 – studia niestacjonarne). Termin uiszczenia wpłaty to 25.09.2020 r.

Należy wejść na stronę https://trans.wat.edu.pl/ i wygenerować numer konta (następnie wybrać odpowiednio dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), na który trzeba przelać wymaganą kwotę. W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i Nazwisko. Opłata za ELS”.

SZKOLENIE BHP

Studenci I oraz II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych a także doktoranci, rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2020/2021 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie
https://e-learning.wat.edu.pl/w terminie od 1 do 18 października 2020 r.

Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP” należy wybrać „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych”, a następnie zalogować się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

Przypominam, iż bez przedmiotowego szkolenia żaden student nie może uczestniczyć w zajęciach, a w szczególności w zajęciach praktycznych.

PAŁAC PREZYDENCKI – PREZYDENT RP

W Pałacu Prezydenckim w dniu 16 września 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki akty nominacyjne. W czasie tej uroczystości akt nominacyjny i tytuł profesora nauk społecznych otrzymał także gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek – nauczyciel akademicki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

     Kształcenie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie w trybie mieszanym (hybrydowym). Jednakże zajęcia w trybie zdalnym stanowią znaczną część w tym semestrze. Zajęcia, które ze względu na specyfikę, w szczególności te związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, mogą odbywać się stacjonarnie na terenie Akademii w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MON, MNiSW oraz GIS, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w WAT. Prowadzący zajęcia odpowiada za określenie trybu realizacji zajęć, przeprowadzenie ich zgodnie z rozkładem zajęć, a następnie za weryfikację osiągniętych efektów uczenia się.

Kontynuuj czytanie