previous arrow
next arrow
Slider


JUBILEUSZ GENERAŁA BOBECKIEGO

Generał brygady w stanie spoczynku doc. dr nauk wojsk. Zdzisław BOBECKI, organizator i wieloletni komendant Instytutu Systemów Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego Wojsk WAT, w bieżącym roku ukończył dziewięćdziesiąt pięć lat. Z tej okazji, w dniu 6 grudnia 2018 r. Jubilata odwiedziła grupa przyjaciół ze Stowarzyszenia Przyjaciół WAT i Wydziału Logistyki, który jest kontynuatorem działań instytutu zorganizowanego przez Generała. Gośćmi Jubilata były osoby w przeszłości kierujące Instytutem Logistyki, panowie: Stanisław Świtalski i Marian Brzeziński oraz wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół WAT pan Andrzej Boczkowski. W imieniu Dziekana Wydziału Logistyki Pana płk. dr hab. inż. Szymona Mitkowa  „Medal pamiątkowy Wydziału Logistyki” wręczył Pan Marian Brzeziński wraz życzeniami zdrowia i nieprzemijającej kondycji.

PODSUMOWANIE SZLACHETNA PACZKA 2018

W imieniu swoim, Koła Naukowego Logistyki Stosowanej oraz Duszpasterstwa Akademickiego WAT chciałabym bardzo serdecznie podziękować za okazane przez Wydział Logistyki WAT wsparcie w przygotowaniu Szlachetnej Paczki. Wraz z Kołem Naukowym Logistyki Wojskowej udało nam się spełnić marzenia dwóch rodzin. Obie rodziny dostały opał na zimę, niezbędne artykuły spożywcze i przemysłowe, sprzęty niezbędne w kuchni oraz prezenty niespodzianki. Gdyby nie Państwa wsparcie, trudna by była realizacja jednej Paczki, a w ciągu 48 godzin udało nam się przygotować dwie. Szczególne podziękowania kieruję do podchorążych, wspólnie z czternastu kompanii udało nam się zebrać prawie 9000 zł, a największą hojnością wykazała się 5 kompania podchorążych. Wartość naszych paczek (wraz z przyniesionymi artykułami) to około 10 000 zł. Wszystko zebraliśmy w dwa dni – to naprawdę robi wrażenie.

Dziękuję – RAZEM możemy więcej.

 

Przewodnicząca Koła Naukowego Logistyki Stosowanej
st. szer. pchor. Patrycja WOJDA

KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI WOJSKOWEJ NA VI KONFERENCJI MŁODYCH NAUKOWCÓW WIWAT 2018

W dniach 4 – 6 grudnia 2018r. przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej st. kpr. pchor. Magdalena Małyszek oraz st. kpr. pchor. Gabriel Lesiak uczestniczyli w VI edycji Konferencji Młodych Naukowców wiWAT 2018. Wydarzenie miało miejsce w ośrodku konferencyjno – szkoleniowym 4 Żywioły Falenty.

Konferencję otworzyła pani prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska, profesor WAT. Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym ppłk dr inż. Rafała Kasprzyka pt. „Nie tylko techniczne wyzwania cyberprzestrzeni”. W kolejnych sesjach plenarnych występowali doktoranci i studenci, którzy mieli odpowiednio po 20 i 15 minut na wystąpienia. Zakres tematyczny wystąpień obejmował prawie wszystkie kierunki studiów prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej, m.in.: logistykę, biogospodarkę, budownictwo, chemię, elektronikę i telekomunikację, informatykę, czy cyberbezpieczeństwo. Konferencja zakończyła się obradami komisji. Wręczono certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody dla laureatów. Ostatniego dnia pani prorektor oficjalnie zamknęła VI Konferencję wiWAT 2018.

Continue reading

SYMPOZJUM “SYSTEM LOGISTYCZNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – RAPORT 2019”

W dniu 6 grudnia 2018 roku przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: dr hab. inż. Mieczysław Pawlisiak, dr inż. Jarosław Tomaszewski, mjr dr Bartosz Kozicki, wzięli udział w sympozjum na temat „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, które odbyło się w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.
W spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW wzięli udział przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP.
Podczas sympozjum zaprezentowano stan realizacji prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego „Systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W trakcie dyskusji przedstawiono napotkane problemy, a następnie ustalono kierunki dalszych prac oraz postawiono zadania do realizacji przez poszczególne zespoły.
Kolejne spotkanie dotyczące Raport-u 2019, również w formie sympozjum naukowego, zaplanowano w dniach 20-21 marca br. w Akademii Marynarki Wojennej.

KONWENT INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 30 listopada 2018r. na Wydziale Logistyki odbył się po raz trzeci konwent Interesariuszy Zewnętrznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm Koncept-L, PEKAES, Point of View, Emka, Instytut Transportu Samochodowego oraz WKU Mokotów i WKU Śródmieście. Główną tematyką Konwentu był Student jako przyszły pracownik firm, w których odbywają się praktyki. Interesariusze podnieśli problemy dotyczące praktyk studenckich oraz podzielili się uwagami na ten temat. Podczas dyskusji zaproponowano wdrożenie praktycznego aspektu zajęć realizowanych przez studentów, które mogłyby się odbywać w firmach, z którymi Wydział Logistyki zawarł stosowne porozumienia. Dzięki temu Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, przygotowując przyszłych pracowników do zawodu.

OBCHODY ŚWIĘTA AKADEMII I DNIA PODCHORĄŻEGO

W dniu 29 listopada w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Akademii i  Dnia Podchorążego. Swoją obecnością na uroczystości w Klubie WAT zaszczycili Wojskową Akademię Techniczną znamienici goście m.in.: sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego minister Maciej Materka, reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ gen. dyw. Cezary Podlasiński, szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ płk Bogdan Dziewulski, przedstawiciele duchowieństwa. Obecni byli również rektorzy: Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Piotr Krawczyk, Wyższej Szkoły Menadżerskiej prof. dr hab. Henryk Stańczyk, prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, doctor honoris causa WAT prof. Józef Modelski, czł. koresp. PAN, byli rektorzy WAT, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji centralnych, przedstawiciele dowództw i szefowie zarządów,  dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, prezesi i dyrektorzy firm, przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i kombatanckich, byli pracownicy WAT.

Continue reading

TERMIN POPRAWY EGZAMINU MPKZ – OP 2017

Informujemy, że w dniu 5.XII o godz. 9:50 odbędzie się 2 poprawka egzaminu z przedmiotu Międzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych (dot. grup: P7X1S1, P7X2S1 oraz P7X3S1).

© 2018 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑