PODZIĘKOWANIE

W dniu dzisiejszym Pan Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT i Pan Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz wręczyli podziękowania Panu prof. dr. hab. Henrykowi Pałaszewskiemu za długoletnią pracę na rzecz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Pan profesor był między innymi kierownikiem Zakładu Ekonomii w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Przez wiele lat dzielił się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą, a Jego twórczy wkład zaowocował wzrostem pozycji Instytutu, Wydziału i Uczelni jako ośrodka naukowo-dydaktycznego.

Kontynuuj czytanie

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ERASMUS+ W WAT NA SEMESTR LETNI 2020/2021 OTWARTA!

Od 5 do 19 października trwa przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy na studia i praktyki dla studentów, doktorantów i absolwentów WAT w ramach programu Erasmus+. Wyjazd w ramach Erasmus+ to z pewnością same korzyści! To wspaniała przygoda, z której wraca się z nowymi umiejętnościami, bogatymi doświadczeniami i wiedzą, które są świetnym wkładem w rozwój osobisty. To szansa na zobaczenie wielu ciekawych miejsc, oraz na nawiązanie fantastycznych przyjaźni. Przed wzięciem udziału w rekrutacji kandydaci powinni zapoznać się z Zasadami udziału studentów, doktorantów i absolwentów w programie Erasmus+, dostępnymi pod linkiem: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/wymiana-pracownikow-i-studentow/  – dokumenty tam zamieszone należy składać w budynku 100, p. 88 (lub e-mail).
Studenci posiadający prawo do stypendium socjalnego i studenci z niepełnosprawnością mogą wyjechać w ramach PO WER. Projekt PO WER  jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ .