Slider


UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

14 sierpnia żołnierze i pracownicy Wydziału Logistyki uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Święta Wojska Polskiego. W tym roku obchody święta mają szczególny charakter ze względu na 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to znakomita okazja do złożenia podziękowań za wysiłek i zaangażowanie w realizację trudnych i odpowiedzialnych zadań dydaktycznych i organizacyjnych. Na słowa uznania zasługują wyróżnieni medalami resortowymi. Podczas zbiórki otrzymali je:

– ppłk Jarosław Sieczka – złoty medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny,

– p. Monika Szyłkowska – brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Wyróżnionym gratulujemy.

Jednocześnie Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT z okazji Święta Wojska Polskiego składa wszystkim obecnym i byłym żołnierzom i pracownikom wydziału życzenia wytrwałości i skuteczności w działaniu, satysfakcji z wykonywanych zadań oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Rodzinom i najbliższym zrozumienia oraz wsparcia w trudnej służbie wojskowej i pracy na rzecz Sił Zbrojnych.

 

POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA GRUPY F6X1N1

Poprawa egzaminu z modułu “Infrastruktura logistyczna” odbędzie się dnia 16.09.2018 r. o godz. 9:50 w Auli bud. 135.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne I stopnia, na kierunki logistyka (o profilu praktycznym) i obronność państwa (o profilu praktycznym) do wypełnienia limitu miejsc. Rekrutacja prowadzona będzie nie dłużej niż do 20 września.

ARTYKUŁY DO PUBLIKACJI

Szanowni Studenci,

zachęcamy do pisania artykułów w zakresie problematyki “Logistyka w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa i obronności”. Najlepsze teksty zostaną opublikowane w “Przeglądzie nauk o obronności” lub czasopiśmie naukowym Wydziału Logistyki Vasil Levski National Military University. Więcej informacji w załączonym niżej plakacie.

Plakat – “Logistyka w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa i obronności”

UWAGA!

W miesiącach lipiec – sierpień Dziekanat WLO czynny jest w godzinach 8:00 – 12:00.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA KIERUNEK OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Uruchomiono rekrutację uzupełniającą na kierunek obronność państwa I stopnia.

Kandydaci chcący uczestniczyć w tej rekrutacji, muszą mieć minimalną wartość punktów rankingowych tj. 16 oraz złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek i przedłożyć wymagane dokumenty (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, kserokopię dowodu osobistego).

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ EDYCJI KURSU KWALIFIKACYJNEGO

6 lipca br w Wydziale Logistyki uroczyście zakończono pierwszą edycję kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczającym i szczególnym. Kurs ukończyło 20 oficerów w tym 3 z wyróżnieniem. Uroczystość zaszczycił Rektor – Komendant WAT płk dr hab. Tadeusz SZCZUREK, który wręczył dyplomy i pogratulował absolwentom.

Kurs prowadzony był w wymiarze 6 miesięcy. Obejmował szkolenie w ramach modułu ogólnego, w którym słuchacze poznali zasady prawne i doktrynalne funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, modułu kierunkowego gdzie poznali zasady prowadzenia operacji i kierowania zabezpieczeniem logistycznym w warunkach pokoju, kryzysu i wojny oraz modułu specjalistycznego, który miał za zadanie szczegółowe zapoznanie i nauczenie zasad zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych w operacji

W trakcie kursu słuchacze odbyli Podróż Studyjną do jednostek i instytucji planujących i realizujących zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych RP w wymiarze stacjonarnym i polowym. Uczestniczyli także w ćwiczeniu grupowym w ramach którego rozwiązywali problemy zabezpieczenia logistycznego operacji obronnej.

Absolwenci kursu wysoko ocenili wartość przekazanej wiedzy oraz stopień ich przygotowania do objęcia kolejnych stanowisk służbowych.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że zgodnie z § 52 pkt. 4. Regulaminu studiów wyższych w WAT “dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu wydział wydaje absolwentowi w terminie 30 dni od daty ukończenia studiów (…).”. Dziekanat do czasu wydania dyplomu może wystawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. Informacja o wydawaniu dyplomów będzie umieszczona na stronie internetowej wydziału oraz na fb.

© 2018 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑