KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Continue reading

OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

W dniu 13.05.2019 r. rozpoczął się kurs doskonalący “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 13.05 do 24.05.2019 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 10 słuchaczy. Uczestnicy kursu doskonalącego “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Kierownik kursu: mjr dr Bartosz KOZICKI

UROCZYSTE WRĘCZENIE ZAŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LEGII AKADEMICKIEJ

W dniu 23 maja 2019 r. w Auli bud. 135 o godz. 8:00 odbędzie się uroczyste wręczenie zaświadczeń potwierdzających zakończenie części teoretycznej programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI WOJSKOWEJ WAT NA KONFERENCJI W BUDAPESZCIE

W dniach 15-16.04.2019 r. miała miejsce konferencja w Budapeszcie poświęcona walce z wirusami i sytuacjami kryzysowymi. Nasze koło reprezentowali podchorążowie plut. pchor. Ryszard Radzimiński, kpr. pchor. Karolina Karwasz i kpr. pchor. Andrzej Piotrowski. Studenci uczestniczyli w wspólnych ćwiczeniach wraz ze studentami z Węgier, Słowacji i Czech. Ćwiczenia te pokazały jak ważna jest współpraca pomiędzy organami administracji publicznej i służbami (policja, straż, wojsko). Mamy nadzieje, że takich wyjazdów będzie więcej i życzymy dalszych sukcesów naszym studentom.

SUKCES KÓŁ NAUKOWYCH W MILITARY TECHNICAL ACADEMY W RUMUNII

Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej zdobyli czołowe miejsca oraz wyróżnienia za referaty prezentowane podczas międzynarodowej studenckiej konferencji CERC w Military Technical Academy w Bukareszcie w dniach 23 ‒ 25 kwietnia.

Tegoroczna edycja, odbywająca się w roku rozpoczęcia prezydencji Rumunii w Unii Europejskiej była rekordowa. Zgłoszonych zostało 266 referatów, a udział wzięło 325 studentów z 11 krajów reprezentujących 24 uczelnie. Konferencja została podzielona na 19 paneli tematycznych.

Dużym sukcesem zakończył się panel Intercultural and Professional Developping through ERASMUS+ Mobilities, w którym wystąpiło aż 24 studentów. Drugie miejsce zajęła w nim  kpr. pchor. Patrycja Wojda z Koła Naukowego Logistyki Stosowanej wygłaszając referat nt. „Impact of Participation in ERASMUS+ Programme on the Development of Students Professional Competences”.

Ponadto wyróżnienia otrzymali plut. pchor. Daniel Borzuchowski i plut. pchor. Łukasz Czerniak z Koła Naukowego Logistyki Wojskowej w panelu Military Science.

Wojskowa Akademia Techniczna była również współorganizatorem wydarzenia. Uczelnię reprezentowali kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej WAT płk dr inż. Mariusz Gontarczyk oraz kpt. dr inż. Arkadiusz Jóźwiak z Wydziału Logistyki.

kpt. Arkadiusz Jóźwiak
fot. 
Military Technical Academy

ŚWIĘTO SPORTU WAT 2019

Studenci chętni do udziału w Dniu Sportu proszeni o zgłaszaanie się do Kierowniczki Dziekanatu do 25.04.2019 r.

Regulamin Święto Sportu WAT 2019

TOP YOUNG 100

Dnia 02.04.2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się Konferencja zamykająca I-szą edycję, a zarazem otwierająca II-gą edycję programu Top Young 100.
W gmachu Uniwersytetu zebrali się przedstawiciele trzech środowisk: biznesowego, akademickiego oraz studenckiego. Reprezentacja Wydziału Logistyki, która właśnie ukończyła program Top Young 100 również pojawiła się w Poznaniu, w składzie: Katarzyna Basiakowska, Mariusz Karwas, Kinga Ratuszniak. Konferencja rozpoczęła się od oficjalnego przywitania wszystkich zebranych gości przez Teodora Kulę – lidera programu. Następnie nadszedł czas na podsumowanie pierwszej edycji. TY100 to bez wątpienia ogromna dawka praktycznej wiedzy pozyskanej od partnerów biznesowych programu, organizowane szkolenia i warsztaty, proces mentoringu oraz możliwość poznania wspaniałych ludzi. Reprezentacja naszego Wydziału ukończyła pomyślnie Program TY100, z czego Paulina Ignaciuk ukończyła go z wyróżnieniem.

Niestety coś się kończy, ale coś się zaczyna…

Absolwenci Programu pragną podziękować pomysłodawcom programu, przedstawicielom firm partnerskich oraz opiekunom akademickim. Serdeczne podziękowania przede wszystkim należą się  dr Paulinie Zamelek, która wspierała naszych Reprezentantów
w owocnym ukończeniu Top Young 100.

Nowi reprezentanci Wojskowej Akademii Technicznej czyli uczestnicy II-giej edycji Programu Top Young 100 również pojawili się w Poznaniu w składzie: Magdalena Grzyb, Dominika Łajewska, Julia Zientek. Trzymamy za nich kciuki i życzymy samych sukcesów!

WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA W BUDOWANIU MOBILNOŚCI WOJSKOWEJ

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się sympozjum naukowe pod hasłem Mobilność Wojskowa (pk. „MilMob”). Sympozjum zorganizowane zostało przez Wydział Logistyki WAT pod patronatem honorowym JM Rektora–Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. dr, hab. inż. Tadeusza SZCZURKA oraz Zarząd Logistyki P-4 pod patronatem honorowym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmunda Andrzejczaka.

Celem sympozjum była identyfikacja obszarów problemowych w zakresie mobilności wojsk, w tym barier infrastrukturalnych, legislacyjnych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych państwa. Ponadto, wymiana poglądów oraz doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski w inicjatywach natowskich i unijnych, związanych z mobilnością wojskową, zidentyfikowanie obszarów współpracy cywilno-wojskowej oraz wskazanie perspektyw usprawnienia procesów mobilności wojskowej w świetle poprawy bezpieczeństwa państwa z wykorzystaniem kompleksowego, międzyresortowego podejścia (whole-government approach).

Continue reading

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑