Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Obszary działania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania


ZMIANA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Na podstawie Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 65/RKR/2022 z dnia 29 września 2022 r. dotyczącego organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 od dnia 8 października 2022 r. (sobota) decyzją Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach I i II stopnia będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia zaplanowane na 1 października 2022 r. (sobota) będą realizowane w trybie stacjonarnym według aktualnego planu.

W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w trakcie semestru, organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 może ulec zmianie.

Proszę na bieżąco śledzić rozkłady zajęć dostępne na stroni internetowej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.


AKTUALNOŚCI WYDZIAŁOWE


WIADOMOŚCI Z DZIEKANATU


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl;

Czytaj więcej KLAUZULA INFORMACYJNA

Back to top