KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

Continue reading

Erasmus+

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA STUDIACH I ORAZ II STOPNIA

UWAGA STUDENCI, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ STUDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/20

⇒ INFORMACJA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/20

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – STUDIA NIESTACJONARNE

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – STUDIA STACJONARNE

EGZAMIN POPRAWKOWY

TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO z przedmiotu „Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych” dla grup WLO18PX2S1 oraz WLO18PX1S1 odbędzie się 11 września 2019 r. o godz. 11:40 – 13:15 w sali 517 bud. 135

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W WYDZIALE LOGISTYKI

Na podstawie Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 8/RKR/2019 z dnia 9 maja 2019 r. od 01 lipca 2019 r. w skład struktury organizacyjnej Wydziału Logistyki wchodzi Instytut Organizacji i Zarządzania, dotychczas obecny w Wydziale Cybernetyki. Aktualnie trwają prace nad regulaminem, który wejdzie w życie z dniem 01 października 2019 r.

JUBILEUSZ 96-CIO LECIA URODZIN

28 lipca 2019 r. Generał brygady w stanie spoczynku doc. dr nauk wojsk. Zdzisław BOBECKI obchodził 96 rocznicę urodzin. Z tej okazji przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej Pan płk. Robert PAWLICKI oraz Pan dr Paweł KLER wręczyli Panu Generałowi Medal oraz album Pamiątkowy Wydziału Logistyki WAT.

Generał brygady w stanie spoczynku doc. dr nauk wojsk. Zdzisław BOBECKI od 1968 roku był związany z Wojskową Akademią Techniczną. 15 grudnia 1974 został komendantem Instytutu Systemów Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego. Stanowisko komendanta instytutu łączył z funkcją przewodniczącego kolegium redakcyjnego rocznika „Systemy Zabezpieczenia Wojsk”. W marcu 1981 pożegnał się z Wojskową Akademią Techniczną oraz z mundurem i został przeniesiony w stan spoczynku.

Z okazji dostojnego Jubileuszu 96-cio lecia urodzin, w imieniu stanu osobowego Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej składamy Panu Generałowi serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Poprawa z przedmiotów “Metodyka Pracy Dyplomowej” i “Współczesne systemy polityczne” odbędzie się 26.06.2019 r. o godz. 10:00 w s. 0.28/ bud. 135.