KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

Kontynuuj czytanie

REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE
Rejestracja na studia wojskowe do WAT trwa do 30 czerwca, mimo zawieszenia prowadzonej przez WKU kwalifikacji do wojska. Rejestracja w IRK nie wymaga książeczki wojskowej. Na orzeczenia lekarskie oraz wniosek o powołanie do służby kandydackiej czekamy do dnia 28 sierpnia – w zależności od sytuacji epidemiologicznej termin może być wydłużony

INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH, LEGITYMACJI DOKTORANTA I LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

 

KURS DOSKONALĄCY W FORMIE STACJONARNEJ O NAZWIE “OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP”

W dniu 25.05.2020 na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania rozpoczął się w pierwszy od czasu pojawienia się pandemii COVID-19 kurs doskonalący w formie stacjonarnej o nazwie “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”. Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń związanych z Pandemią.

Kontynuuj czytanie

INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Studenci, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniu z zasad ochrony informacji niejawnych mają obowiązek odbyć je w formie zdalnej do końca maja br.
Od dnia 27 maja 2020 r.  uruchomiona zostanie możliwość odbycia przez studentów szkolenia z zasad ochrony informacji niejawnych w formie zdalnej. Dostęp studentów do szkolenia zostanie zapewniony przy wykorzystaniu platformy e-learning poprzez hasło „Szkolenie1”. Szkolenie to jest związane z rozpoczynającymi się wkrótce praktykami.

DYPLOMANCI – INFORMACJA OD REDAKCJI WYDAWNICTW NA TEMAT OPRAWIANIA PRAC DYPLOMOWYCH

“Od dziś obowiązują nowe zasady przyjmowania i wydawania oprawionych prac dyplomowych (są zamieszczone na naszej stronie internetowej https://redakcjawydawnictw.wat.edu.pl/)

Oprawa prac dyplomowych

Wejście do budynku wyłącznie przez wejście główne do Biblioteki WAT (obowiązkowy pomiar temperatury przy wejściu).

Prace dyplomowe przyjmowane są do oprawy w korytarzu siedziby Redakcji Wydawnictw przy wyznaczonym stanowisku. Wymagana dezynfekcja rąk przy wejściu, maseczki ochronne i zachowywanie 2-metrowych odstępów pomiędzy osobami – w korytarzu mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby.

Kontynuuj czytanie

DECYZJA DZIEKANA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA W SPRAWIE WPROWADZENIA “WYTYCZNYCH DO PROCESU REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH”

Szanowni Studenci!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zawieszeniem przyjmowania studentów na praktyki zawodowe przez niektóre instytucje, przedstawiamy dostępne miejsca do odbywania praktyk:

  1. WKU Mokotów – 3 miejsca
  2. WKU Śródmieście – 3 miejsca
  3. KBT Polska – 3 osoby
  4. CENZIN – praktyki zdalne – 30 miejsc
  5. Jednostki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (praktyki zdalne)

Zgodnie z Decyzją Dziekana nr 55/WLO/2020 z dnia 22 maja 2020r.
prosimy o deklarowanie wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej do dnia 27 maja 2020r. drogą elektroniczną na e-mail: praktyki.wlo@wat.edu.pl. Studenci, którzy nie prześlą deklaracji będą organizować praktyki we własnym zakresie.

Decyzja Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w sprawie wprowadzenia
“Wytycznych do procesu realizacji praktyk zawodowych”