KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

Kontynuuj czytanie

OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ (ELS)

Zgodnie z Decyzją Rektora WAT nr 91/RKR/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 informujemy, że WAT pobiera opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.

Studentom, którzy zapłacili wymaganą kwotę, będą wydawane legitymacje w czasie wyznaczonego dnia stawiennictwa (01.10 – studia stacjonarne, 03.10 – studia niestacjonarne). Termin uiszczenia wpłaty to 25.09.2020 r.

Należy wejść na stronę https://trans.wat.edu.pl/ i wygenerować numer konta (następnie wybrać odpowiednio dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), na który trzeba przelać wymaganą kwotę. W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i Nazwisko. Opłata za ELS”.

SZKOLENIE BHP

Studenci I oraz II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych a także doktoranci, rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2020/2021 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie
https://e-learning.wat.edu.pl/w terminie od 1 do 18 października 2020 r.

Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP” należy wybrać „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych”, a następnie zalogować się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

Przypominam, iż bez przedmiotowego szkolenia żaden student nie może uczestniczyć w zajęciach, a w szczególności w zajęciach praktycznych.

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

     Kształcenie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie w trybie mieszanym (hybrydowym). Jednakże zajęcia w trybie zdalnym stanowią znaczną część w tym semestrze. Zajęcia, które ze względu na specyfikę, w szczególności te związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, mogą odbywać się stacjonarnie na terenie Akademii w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MON, MNiSW oraz GIS, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w WAT. Prowadzący zajęcia odpowiada za określenie trybu realizacji zajęć, przeprowadzenie ich zgodnie z rozkładem zajęć, a następnie za weryfikację osiągniętych efektów uczenia się.

Kontynuuj czytanie

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU TECHNOLOGII I INŻYNIERII KOSMICZNEJ I SATELITARNEJ ORAZ SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH

Zapraszamy do udziału w konkursie adresowanym do absolwentów uczelni polskich, którzy obronili prace nie wcześniej niż 1 października 2017 r. Prace muszą być napisane w języku polskim i można je zgłaszać do 2 października 2020 r.

Informację można pobrać ze strony głównej WAT: https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/konkurs-mon-na-najlepsza-prace-z-zakresu-technologii-i-inzynierii-kosmicznej-i-satelitarnej-oraz-systemow-autonomicznych/

Grafika dostępna jest na stronie MON: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-mon-na-najlepsza-prace-z-zakresu-technologii-technik-i-inzynierii-kosmicznej-i-satelitarnej-oraz-systemow-autonomicznych