ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

Zachęcam do uczestnictwa w trzeciej edycji wyjątkowego wydarzenia: Perspektywy Women in Tech Summit 2020. Odbędzie się ono 8-9 grudnia – tym razem, ze względu na pandemiczną sytuację – całkowicie online. Wydarzenie organizowane jest przez  Fundację Edukacyjną Perspektywy. Zaproszenie kierowane jest do studentek (i studentów) oraz kadry Wydziału.
Wydarzenie zostanie otwarte przez Mariyę Gabriel, Komisarz UE dc. Innowacji, Badań, Edukacji i Młodzieży. Wezmą w nim udział znakomici Mówcy z całego świata, m.in., Prof. Jennifer Widom, Dziekan School of Engineering na Uniwersytecie Stanforda.
Przez dwa dni odbędzie się w jego ramach maraton tech-talków na najważniejsze tematy związane z nowymi technologiami, specjalistyczne warsztaty, spotkania z inspirującymi postaciami świata high -tech, indywidualne sesje mentoringowe i liczne wydarzenia towarzyszące. Studenci będą mogli wziąć też udział w Targach Kariery.
Dołożono starań aby program merytoryczny był mądry i rozwojowy, a także stwarzał okazję do niezwykle utrudnionego w tym roku networkingu i kontaktów osobistych, poszukiwania praktyk, pierwszej pracy czy też doradztwa karierowego.
Zostaną dostarczone w tym celu wszelkie narzędzia (gotowy mejling) i materiały (grafiki, teksty postów do social media, filmiki).

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT
płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU.

Zapraszamy studentów I roku Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, na spotkanie informacyjne Erasmus +
Spotkanie w formie zdalnej odbędzie się dnia 27.10.2020 o godzinie 14:00 na platformie Teams.
Kod do grupy Erasmus+ WBLiZ : s5hzkl3
Spotkanie poprowadzi mgr Karol Wilk Kierownik Zespołu ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli – Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

NADANIE TYTUŁU PROFESORA

W dniu 28 września 2020 r. Pan Prezydent postanowieniem nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych prof. dr. hab. inż. Marianowi Brzezińskiemu.
Pan profesor jest nauczycielem akademickim w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Gratulujemy nadania tytułu i życzymy wielu sukcesów.

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNCJONOWANIA DZIEKANATU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, dbając o zdrowie studentów oraz pracowników Wydziału, podjęto decyzję o wprowadzeniu nadzwyczajnego trybu pracy dziekanatu.

  1. Ograniczenie kontaktów bezpośrednich: zalecany kontakt mailowy oraz telefoniczny (dziekanat.wlo@wat.edu.pl, tel. 261 837 591);
  2. Sprawy pilne: obsługa wyłącznie w pokoju 0.06 po uprzednim telefonicznym umówieniu się;
  3. Godziny pracy dziekanatu bez zmian. Dyżury dla studentów niestacjonarnych w terminach wyznaczonych na zjazdy – tylko w soboty do godziny 13:00;
  4. Zaświadczenia będą wysyłane pocztą – prosimy o zgłaszanie drogą elektroniczną (z maila studenckiego) potrzeby wystawienia zaświadczenia ze wskazaniem w treści wiadomości adresu, na który ma zostać wysłane zaświadczenie;
  5. Pracownicy odpowiedzialni za niżej wymienione zakresy działalności dziekanatu do dnia 30.10.2020 r. pracują zdalnie – możliwy kontakt wyłącznie drogą elektroniczną.

• kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe, studia doktoranckie
• kierunek studiów zarządzanie, praktyki studenckie
• kierunek studiów obronność państwa, logistyka (studia niestacjonarne)

Komunikat w sprawie funkcjonowania dziekanatu będzie na bieżąco aktualizowany – rekomendujemy śledzenie strony internetowej Wydziału oraz naszego ftp na facebook.com.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 22/RKR/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 pracownicy, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania, pozytywnym wyniku testu bądź objęcia kwarantanną odpowiednio: właściwego prorektora, kanclerza, dyrektora biura rektora oraz właściwego kierownika jednostki organizacyjnej (dziekana).