KURS KWALIFIKACYJNY DLA PORUCZNIKÓW

W dniu 03.01.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia view etatowego KAPITANA w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia. Celem kursu jest przygotowanie oficerów korpusu osobowego logistyki i finansowego do objęcia stanowisk służbowych zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo-technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno-finansową jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 03.01 do 03.03.2017r. Uczestniczy w niej 31 oficerów.

Dodaj komentarz