W dniach 30.01-02.02.2017r. słuchacze kursu kwalifikacyjnego dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana wraz z kadrą dydaktyczną Instytutu Logistyki uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w jednostkach wojskowych podległych Inspektoratowi Wsparcia SZ RP, tj. w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej, 2 Regionalnej Bazie Logistycznej, w tym w Rejonowych Warsztatach Technicznych w Nowym Dworze Mazowieckim oraz SM Bezwola i Puszcza Mariańska.

Celem szkolenia było przybliżenie słuchaczom zagadnień w zakresie organizacji funkcjonowania wyżej wymienionych jednostek z uwypukleniem ich podległości, organizacji pracy na rzecz zabezpieczenia Sił Zbrojnych w zaopatrywanie w medyczne środki materiałowe oraz zapoznać z funkcjonowaniem warsztatów technicznych i składów materiałowych.