MIŁO MI POINFORMOWAĆ ŻE Z DNIEM 14.02.2017

płk dr hab. SZYMON MITKOW, prof. WAT

ZOSTAŁ WYZNACZONY NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU LOGISTYKI

DECYZJA REKTORA WAT