15 EDYCJA KURSU KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKA PODPUŁKOWNIKA W OBSZARZE TECHNICZNO-LOGISTYCZNYM (PION FUNKCJONALNY-ZABEZPIECZENIA)

W dniu 10.04.2017 rozpoczęła się 15 edycja kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika realizujących zadania w obszarze techniczno-logistycznym (pion funkcjonalny- zabezpieczenia).

Celem kursu jest przygotowanie oficerów o stopniu etatowym major do objęcia stanowisk o stopniu etatowym podpułkownik (komandor porucznik) zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo – technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno – finansową na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów przewidzianych do objęcia stanowiska służbowego zaszeregowanego do stopnia etatowego podpułkownik (komandor porucznik) realizujących zadania w specjalnościach techniczno-logistycznych oraz ekonomiczno-finansowych.

W bieżącej edycji kursu uczestniczy 95 oficerów.