Month: Luty 2017 (page 1 of 2)

PODZIĘKOWANIE ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ


Z dniem 01.03.2017r. szeregi Wydziału Logistyki opuszcza Pan Dziekan Wydziału Logistyki dr hab. Julian MAJ, prof. WAT. W imieniu wszystkich pracowników Wydziału Logistyki pragnę wyrazić słowa uznania za sumienność i zaangażowanie w codzienną pracę oraz wkład w rozwój Wydziału Logistyki. Dziękując za owocną współpracę, życzę dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności. Dziekan WLO płk dr hab. Szymon MITKOW. Prof. WAT

OBWIESZCZENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WLO

 

OBWIESZCZENIE
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WLO
w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na DZIEKANA WYDZIAŁU LOGISTYKI Wojskowej Akademii Technicznej

Komisja Wyborcza Wydziału Logistyki WAT informuje Wyborców – pracowników Wydziału Logistyki i podległych jednostek organizacyjnych o możliwości zgłaszania kandydatów ( z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego posiadających czynne prawo wyborcze oraz podstawowym miejscem zatrudnienia jest WAT ) na funkcję dziekana Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2016/2020 Zgłoszeń dokonuje się do sekretarza WKW – WLO ( Robert Krawczyk bud. 135 pok. 0.11) za pomocą Karty Zgłoszenia z oświadczeniem kandydata (Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wyborczego). Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 07.03.2017 r. godz. 14.00.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej WLO
dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT

PRACOWNICY INSTYTUTU SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI WYDZIAŁU LOGISTYKI WAT W NARODOWYM UNIWERSYTECIE W VIELIKO TARNOWO I CENTRUM LOGISTYCZNYM W WARNIE

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT na wykładach w Bułgarii, w Narodowym Uniwersytecie Militarnym w Vieliko Tarnowo oraz w Centrum Logistycznym w Warnie.
W dniach 20 -27 lutego br. dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik przeprowadzili cykl wykładów akademickich w jednej z najbardziej renomowanych uczelni Bułgarii, jaką jest Narodowy Uniwersytet Militarny im. Vasyla Levskiego w Vieliko Tarnowo. Tematem wykładów były zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa energetycznego i logistyki wojskowej. Ważnym punktem wyjazdu była wizyta i zwiedzanie centrum logistycznego w Warnie.
W trakcie wyjazdu doszło do wielu spotkań z przedstawicielami władz Narodowego Uniwersytetu Militarnego w Vielikim Tarnovie, w których uczestniczyli m.in. : Płk prof. Vladko Siderov – Szef Departamentu Nauk Wojskowych (Department of Military Science); płk. prof. Svilen Stefanov – Dziekan Wydziału Wojsk Lądowych (Land Forces Faculty); płk. prof. Nikolai Nichev – zastępca dziekana Wydziału Wojsk Lądowych (Land Forces Faculty), Professor Vania Banabakova – Departament Logistyki i Zarządzania (Departament Management and Logistics), prof. Elitsa Petrova – koordynator „Erasmus +” i oficjalny przedstawiciel w programach europejskich. Podczas tych spotkań wskazano potrzebę podjęcia współpracy w obszarze nauk o obronności i logistyki, w zakresie projektów badawczych; kursów, szkoleń i ćwiczeń; wymiany studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych (cywilnych i wojskowych), a także wspólnych publikacji, konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i innych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych. Zwieńczeniem tychże spotkań było opracowanie Umowy o współpracy, której tekst zostanie przedłożony Władzom obu Uczelni. Continue reading

KURS PRZESZKOLENIA KADR REZERWY – OFICERSKI W KORPUSIE OSOBOWYM LOGISTYKI

W dniu 20.01.2017 rozpoczęła się piąta edycja kursu przeszkolenia kadr rezerwy – oficerskiego. Celem kursu jest przygotowanie żołnierzy rezerwy do pełnienia obowiązków na stanowiskach oficerskich korpusu osobowego logistyki w grupie osobowej ogólno logistycznej w ramach przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska etatu czasu „W” jednostek wojskowych. Kurs ma za zadanie pogłębić wiedzę i ukształtować niezbędne umiejętności praktyczne na stanowisku dowódcy plutonu w korpusie osobowym logistyki oraz przygotować do rozwiązywania problemów logistycznych w działaniach taktycznych. Bieżąca edycja trwa od 20.01 do 12.05.2017 a uczestniczy w niej 15 słuchaczy.


WYDZIAŁ LOGISTYKI JEDNYM Z NAJLEPSZYCH W POLSCE

W lutym ukazał się magazyn „ Nauka i Biznes” przedstawiający ranking najlepszych wydziałów w Polsce, wśród których znalazła się nasza jednostka organizacyjna.
Zainteresowanych artykułem zachęcamy do przyjrzenia się z bliska najlepszym, najciekawszym i często gwarantującym znalezienie nieprzeciętnej pracy kierunkom studiów w kontekście działalności wydziałów.
W magazynie znajduje się również wywiad przeprowadzony z dr hab. Julianem Majem, prof. WAT, przybliżającym działalność i plany rozwojowe Wydziału Logistyki.

NOWY DZIEKAN WYDZIAŁU – 14.02.2017

MIŁO MI POINFORMOWAĆ ŻE Z DNIEM 14.02.2017

płk dr hab. SZYMON MITKOW, prof. WAT

ZOSTAŁ WYZNACZONY NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU LOGISTYKI

DECYZJA REKTORA WAT

OGŁOSZENIE PROGRAMU ERASMUS+

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci,

Informujemy, że do 10.03.2017 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademicki 2017/2018 i praktykę w roku akademickim 2016/2017.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć to:

formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);

  1. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
  2. list motywacyjny podpisany odręcznie;
  3. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
  4. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
  5. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

Terminy rozmowy w celu poświadczenia poziomu znajomości języka obcego:

  • 27.02.2017 r. godz. 13.30, Studium Języków Obcych
  • 02.03.2017 r. godz. 15.15, Studium Języków Obcych
  • 06.03.2017 r. godz. 15.30, Studium Języków Obcych

Osoby z potwierdzonym poziomem znajomości języka obcego B2 powinni zgłosić się do Studium Języków Obcych do 27.02.2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ oraz programów MOST i MOSTECH odbędzie się 03.03.2017 r. w Klubie WAT w sali nr 103 o godz. 11.40.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

W dniach 30.01-02.02.2017r. słuchacze kursu kwalifikacyjnego dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana wraz z kadrą dydaktyczną Instytutu Logistyki uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w jednostkach wojskowych podległych Inspektoratowi Wsparcia SZ RP, tj. w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej, 2 Regionalnej Bazie Logistycznej, w tym w Rejonowych Warsztatach Technicznych w Nowym Dworze Mazowieckim oraz SM Bezwola i Puszcza Mariańska.

Continue reading

Older posts

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑