Date: 20 marca 2017

**** PRZEDŁUŻANIE LEGITYMACJI STUDIA STACJONARNE ****

Starości grup stacjonarnych proszeni są do Dziekanatu WLO (pok. 0.05) z legitymacjami swoich grup w celu ich przedłużenia w dniach 23.03.-31.03.2017. W godzinach pracy Dziekanatu.

OBWIESZCZENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WLO

OBWIESZCZENIE

Wydziałowej Komisji Wyborczej WLO

w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na

PRODZIEKANA DS. KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU LOGISTYKI WAT

Komisja Wyborcza Wydziału Logistyki WAT informuje Wyborców – pracowników Wydziału Logistyki i podległych jednostek organizacyjnych, o możliwości  zgłaszania kandydatów ( z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy doktora posiadających czynne prawo wyborcze oraz o podstawowym miejscu zatrudnienia jest WAT ) na funkcję Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2016/2020 Zgłoszeń dokonuje się do sekretarza WKW – WLO  ( Robert Krawczyk bud. 135 pok. 0.11) za pomocą Karty Zgłoszenia z oświadczeniem kandydata (Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wyborczego). Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 27.03.2017 r. godz. 14.00.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej WLO

dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT