Date: 10 kwietnia 2017

UCZCZENIE PAMIĘCI W 7 ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Dnia 10.04.2017 r., w 7 rocznicę upamiętniającą Katastrofę Smoleńską, delegacja kierowniczej kadry Wydziału Logistyki w obecności m.in. Dziekana płk. dr. hab. Szymona MITKOWA, prof. WAT uczciła pamięć gen. broni Tadeusza BUKA, byłego Dowódcy Wojsk Lądowych Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW W POZNANIU

W dniu 7 kwietnia 2017 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. “Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego” organizowana przez Prezydenta miasta Poznania i Instytut Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W konferencji tej wzięło udział  Koło Naukowe Securitas et Defensio działające przy Instytucie Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WL WAT.  Udział studentów WAT w tym wydarzeniu był znaczący, łącznie wystąpiło 5 studentów i byli to:  Paweł Domagała, Wojciech Niedbała, Patryk Aleksandrowicz, Krzysztof Najdzik i Łukasz Wiśniowski. Referaty Naszych zostaną opublikowane w punktowanej  monografii naukowej. Grupą młodych naukowców opiekowali się dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik z Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WL WAT.

 

WIZYTA AMERYKANÓW

W ramach współpracy międzynarodowej z inicjatywy Wydziału Logistyki dnia 4 kwietnia 2017 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli wojsk amerykańskich w Wojskowej Akademii Technicznej. Dowódca 16 Batalionu Logistycznego ppłk Brian Ketz, razem ze swoimi oficerami odpowiedzialnymi za przedsięwzięcia operacyjne kpt. Christpher Miles i do spraw logistyki ppor. Even Kowalski, w ramach realizacji zajęć na kursach kwalifikacyjnych dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) i porucznika (porucznika marynarki), a także kursu doskonalącego ,,Organizacja zabezpieczenia logistycznego” wygłosił wykład. Podczas którego przybliżył informacje na temat  zadań, przeznaczenia i możliwości batalionu logistycznego. Szczegółowo zostały omówione struktury organizacyjne podległych pododdziałów z wyszczególnieniem sił i środków w postaci liczby żołnierzy i rodzaju wykorzystywanego sprzętu wojskowego. Dowódca batalionu przedstawił największe wyzwania, a zarazem problemy z którymi spotyka się w czasie realizacji misji na terenie Polski i  państw bałtyckich. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt interoperacyjności działań i wspólnych zdolności państw członkowski NATO.