PRZEDMIOTY WYBIERALNE NABÓR 2016 – 2017/18Z

***PRZEDMIOTY WYBIERALNE NABÓR 2016 – 2017/18Z***

 

Informujemy, że z dniem 13.04.2017 r. rozpoczyna się obowiązkowa rejestracja na przedmioty wybieralne dla naboru 2016. Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez system USOS. Osoby, które nie zarejestrują się o czasie, zostaną automatycznie przypisane do przedmiotów z najmniejszą liczbą studentów. Wybrany przedmiot nie podlega zmianie. Prosimy o przemyślany wybór.

 

Początek rejestracji: 13.04.2017 godz. 06:00

Zakończenie rejestracji: 07.05.2017 godz. 23:59

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ Z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Warszawskim a Wojskową Akademią Techniczną. Porozumienie podpisali Rektorzy obu Uczelni, przy podpisaniu byli obecni:

ze strony UW

– prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor UW;

– prof. dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor ds. Naukowych

– dr Daniel Przastek – Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  ds. Finansowych i Rozwoju

ze strony WAT

– płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT – Rektor-Komendant WAT

– płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT – Dziekan Wydziału Logistyki

– prof. dr hab. Lech Kościelecki – Prodziekan Wydziału Logistyki ds. Naukowych

– dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT – Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności

Przedmiotem Porozumienia jest współpraca w zakresie kształcenia, badań naukowych, popularyzacji wiedzy, praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii dla dobra społecznego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju między Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  i Wydziałem Logistki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, które to są prowadzone na kierunkach obu Uczelni.

KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW W POZNANIU

W dniu 7 kwietnia 2017 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. “Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego” organizowana przez Prezydenta miasta Poznania i Instytut Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W konferencji tej wzięło udział  Koło Naukowe Securitas et Defensio działające przy Instytucie Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WL WAT.  Udział studentów WAT w tym wydarzeniu był znaczący, łącznie wystąpiło 5 studentów i byli to:  Paweł Domagała, Wojciech Niedbała, Patryk Aleksandrowicz, Krzysztof Najdzik i Łukasz Wiśniowski. Referaty Naszych zostaną opublikowane w punktowanej  monografii naukowej. Grupą młodych naukowców opiekowali się dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik z Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WL WAT.

 

WIZYTA AMERYKANÓW

W ramach współpracy międzynarodowej z inicjatywy Wydziału Logistyki dnia 4 kwietnia 2017 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli wojsk amerykańskich w Wojskowej Akademii Technicznej. Dowódca 16 Batalionu Logistycznego ppłk Brian Ketz, razem ze swoimi oficerami odpowiedzialnymi za przedsięwzięcia operacyjne kpt. Christpher Miles i do spraw logistyki ppor. Even Kowalski, w ramach realizacji zajęć na kursach kwalifikacyjnych dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) i porucznika (porucznika marynarki), a także kursu doskonalącego ,,Organizacja zabezpieczenia logistycznego” wygłosił wykład. Podczas którego przybliżył informacje na temat  zadań, przeznaczenia i możliwości batalionu logistycznego. Szczegółowo zostały omówione struktury organizacyjne podległych pododdziałów z wyszczególnieniem sił i środków w postaci liczby żołnierzy i rodzaju wykorzystywanego sprzętu wojskowego. Dowódca batalionu przedstawił największe wyzwania, a zarazem problemy z którymi spotyka się w czasie realizacji misji na terenie Polski i  państw bałtyckich. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt interoperacyjności działań i wspólnych zdolności państw członkowski NATO.