Month: Kwiecień 2017 (page 3 of 3)

WYBORY W SAMORZĄDZIE STUDENCKIM WAT

W załączniku znajduje się Decyzja Studenckiego Komisarza Wyborczego Samorządu Studenckiego WAT w sprawie zarządzenia wyborów do organów Samorządu Studenckiego WAT kadencji 2017 oraz przedstawicieli studentów w organach kolegialnych i komisjach WAT.

 

Decyzja nr 1/SKW/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

KONFERENCJA “DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI RP”

6 kwietnia 2017 roku odbyła się zorganizowana przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”,. W części plenarnej konferencji dyskutowano nad założeniami teoretycznymi i aktualnymi koncepcjami działań na rzecz obronności państwa, strategiami systemów bezpieczeństwa oraz koncepcjami i doktryną użycia sił zbrojnych. Ważną częścią konferencji będą panelowe dyskusje nad zagadnieniami związanymi z rolą sił zbrojnych i sektora pozamilitarnego w kształtowaniu obronności państwa oraz ekonomiczno-społecznymi aspektami obronności.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu cywilnych ośrodków akademickich, w tym: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu. Wojskowe i „mundurowe” środowisko naukowe reprezentowali wykładowcy Akademii Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Wyższej Szkoły Służby Pożarniczej.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji był możliwy dzięki wsparciu ze strony szerokiego grona praktyków bezpieczeństwa i obronności, w tym przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, a także Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Continue reading

WYNIKI WYBORÓW STUDENCKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

Wyniki i szczegóły wyborów Studenckiego Komisarza Wyborczego

Uchwała nr 66

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Wydziałowa Komisja Wyborcza WLO

Ogłasza

termin wyborów uzupełniających na Prodziekana ds. kształcenia
na dzień 12.04.2017 r., od godz. 12:00 do godz. 14:00,
w budynku nr 135, pomieszczenie nr 2.25 (Sala Rady Wydziału)
.

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA INFORMUJE O ZAKOŃCZENIU WERYFIKACJI

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o zakończeniu weryfikacji zgłoszonych osób na funkcje Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Logistyki. Kandydatem na Prodziekana jest Pan ppłk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI.

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej WLO
dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT

KOLEJNA EDYCJA KURSU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ODDZIALE GOSPODARCZYM

W dniu 3 kwietnia br. rozpoczęła się kolejna edycja kursu w zakresie organizacji i zarządzania w oddziale gospodarczym i trwać będzie do 14 kwietnia. W kursie uczestniczy jedenastu oficerów z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwu Garnizonu Warszawa. Kurs ma na celu przygotowanie szkolonych oficerów do planowania i realizacji zadań finansowo-gospodarczych w oddziałach gospodarczych. W trakcie kursu realizowana będzie tematyka kierowania zabezpieczeniem logistycznym, zarządzania oddziałem gospodarczym, gospodarki nieruchomościami
a także zarządzania zasobami ludzkimi.

KURS DOSKONALĄCY – ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

W dniu 27.03.2017r. rozpoczął się kurs doskonalący „Organizacja Zabezpieczenia Logistycznego”. Celem kursu jest przekwalifikowanie oficerów z innych korpusów osobowych, którzy planowani są do wyznaczenia na stanowiska służbowe w korpusie osobowym logistyki. Zajęcia prowadzone są w trzech głównych obszarach i obejmuje:

  1. informacje z uwarunkowań prawno-ekonomicznych występujących w logistyce wojskowej,
  2. podstawową wiedzę z zakresu logistyki wojskowej jaka występuje i jest realizowana w SZ RP,
  3. podstawowe informacje z logistyki wojskowej w NATO.

Jest to dwunasta edycja kursu, realizowana w okresie 27.03 – 28.04.2017r., w której uczestniczy 10 słuchaczy.

Newer posts

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑