W załączniku znajduje się decyzja Studenckiego Komisarza Wyborczego Samorządu Studenckiego WAT, Nr 10/SKW/2017 z dnia 19 maja 2017 r., w sprawie stwierdzenia ważności wyboru przewodniczącego Samorządu studenckiego WAT oraz wyborów na pierwszych posiedzeniach WRS i RM.

Decyzja Nr 10/SKW/2017 z dnia 19 maja 2017 r.