Date: 29 maja 2017

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

UWAGA STUDENCI II ROKU KIERUNKU OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Na stronie internetowej Wydziału Logistyki w zakładce „dyplomowanie” są już dostępne proponowane tematy prac dyplomowych z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Po dokonaniu wyboru tematu, studenci są zobowiązani do zgłoszenia się do promotora danej pracy, a po uzyskaniu jego akceptacji do sekretariatu ISBiO (pok. 2.02/135) do dnia 15 czerwca 2017 r.

PIKNIK STUDENCKI

W dniu 01 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 na strzelnicy pistoletowej położonej przy ul. Galileusza odbędzie się piknik studencki Wydziału Logistyki.