TERMIN ZALICZENIA LABORATORIUM STUDIA STACJONARNE 2016/17L – METROLOGIA I SYSTEMY POMIAROWE

**** Termin zaliczenia laboratorium studia stacjonarne 2016/17L- Metrologia i systemy pomiarowe ****

Zaliczenie z przedmiotu “Metrologia i systemy pomiarowe”(laboratorium) odbędzie się w dniu 29.06.2017 r. następująco:

* 1-4 godz. w s. 14/19 – dla osób, które miały zajęcia z mgr inż. Wojciechem Chrzanowskim oraz dr inż. Adamem Woźniakiem;
* 5-6 godz. w s. 15/21 – dla osób, które miały zajęcia tylko z mgr inż. Wojciechem Chrzanowskim.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE” – EDYCJA XVIII

W dniu 24.06.2017 r. na Wydziale Logistyki nastąpiło uroczyste zakończenie Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych „Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie” – Edycja XVIII.

Studia były realizowane przez Instytut Logistyki WLO. Kierownikiem studiów był dr inż. Tomasz Kochański.

W czasie uroczystości wręczono absolwentom świadectwa ukończenia studiów. Kontynuuj czytanie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z DEPARTAMENTEM BUDŻETOWYM MON

W dniu 22 czerwca 2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w sprawie studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Dziekanem Wydziału Logistyki płk. dr. hab. Szymonem MITKOWEM oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Sławomirem PĄCZKIEM.

W uroczystości podpisania porozumienia ze strony WLO uczestniczyli z-ca Dyrektora Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności płk dr hab. Konrad STAŃCZYK oraz Koordynator ds. praktyk studenckich Katarzyna RZEPKA, a ze strony Departamentu Budżetowego MON – Dyrektor Departamentu gen. dyw. Sławomir PĄCZEK oraz Szef Oddziału Służby Finansowej Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej kmdr Piotr BIELAK.

Podpisane porozumienie pozwoli studentom WLO z kierunku studiów Obronność państwa realizować w Departamencie Budżetowym MON praktyki studenckie zgodnie z Planem i Programem studiów.

Jest to kolejny krok w rozwoju i udoskonalaniu oferty dydaktycznej WLO na kierunku studiów o profilu praktycznym.

KONKURS STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW

Konkurs Stypendialny Logistiko

“Problem plecakowy w ujęciu magazynowym”

Szanowni Studenci!

Pionier na rynku usługi fulfillmentu dla firm z branży e-commerce – Logistiko sp. z o.o. zwraca się do was z informacja dotyczącą organizowanego przez spółkę Konkursu Stypendialnego dla wszystkich studentów z całej Polski. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost zainteresowania nowoczesnymi rozwiązaniami w logistyce i transporcie.

Zapraszamy wszystkich do napisania pracy na temat:

“Problem plecakowy w ujęciu magazynowym. Automatyczne obliczanie ilości paczek potrzebnych dla zamówienia na podstawie znajomości wagi i wymiarów towarów oraz wymiarów docelowych kartonów i maksymalnej wagi dopuszczalnej przez kurierów”.

Pula nagród w konkursie wynosi 2000 zł!

Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie http://logistiko.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania prac w formie elektronicznej do 31 lipca 2017 roku na adres stypendia@logistiko.pl

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są pod adresem: http://logistiko.pl/konkurs-stypendialny

MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGII OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA IDET

W dniach 30.05-03.06.2017 r. dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości – dr inż. Witold Pokora uczestniczył w Międzynarodowych Targach Technologii Obronnych i Bezpieczeństwa IDET 2017 w Brnie. Głównymi uczestnikami targów były Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Czeskiej i Słowacji oraz przedsiębiorstwa zbrojeniowe z całego świata, w tym z Polski. Ponadto podczas targów zorganizowane były przedsięwzięcia towarzyszące zorganizowane przez Uniwersytet Obrony w Brnie, tj.:

  • Seminarium Erasmus +, z udziałem wojskowych szkół wyższych, m.in.: z Rumunii, Węgier oraz Polski, w tym ASzWoj z Warszawy, WOSWL z Wrocławia oraz WAT;
  • Seminarium „Materials and Technologies in Special Technics Production 2017” zorganizowanym również przez Uniwersytet Obrony w Trencinie;
  • Konferencja „Logistics in Armed Forces – Efficient Operation of Military Camps During Future Expeditionary Operation”, zorganizowanej również przez Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej i Centrum Koordynacji Logistyki Wielonarodowej.

PIKNIK STUDENCKI WYDZIAŁU LOGISTYKI – 01.06.2017 r.

W czwartek 1 czerwca 2017 roku na terenie strzelnicy pistoletowej przy ul. Galileusza odbył się Piknik Studencki Wydziału Logistyki. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15:30 i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Piknik rozpoczął swoim przemówieniem Dziekan Wydziału Logistyki WAT płk. dr. hab. Szymon Mitkow. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pani Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska oraz Prorektor ds. naukowych dr hab. inż. Lucjan Śnieżek. Przy muzyce i grillu bawiło się szerokie grono studentów i liczna kadra WLO. WRS Wydziału Logistyki jako organizatorzy zapewnili rozrywkę dla koleżanek i kolegów w postaci różnych konkurencji zespołowych: przeciąganie liny, zakręcony wyścig, bieg z jajkiem na łyżce i sztafeta. Zwycięzcy otrzymywali drobne upominki od władz Wydziału. Do tańca uczestników zabawy zachęcił utwór zespołu Laïs ‘t Smidje, gdzie w takt muzyki zatańczyli znaną w kręgu studenckim tzw. „belgijkę”. Kontynuuj czytanie

DELEGACJA Z GRECJI

W dniach 29-30.05.2017 r. Dziekan Wydziału Logistyki WAT płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT gościł delegację z Grecji (DPPD) w reprezentacji kontradm. D. Kavoulakos’a i kmdr. ppor. N. Myriounis’a, w jednoczesnej obecności szefa Oddziału Normalizacji WCNJiK płk. P. Ubysza.

Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy w zakresie rozwijania i prezentowania procesów standaryzacyjnych wśród państw NATO, których efektem mogą być wartościowe projekty i konkretne rozwiązania.

W trakcie wizyty Goście zwiedzili Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, gdzie mogli zobaczyć m.in. modułowy system broni strzeleckiej i program Tytan, nowoczesne konstrukcje lotnicze OSA, FLARIS oraz roboty.