Zgodnie z ustaleniem Prodziekana ds. kształcenia informujemy, że przydzielone miejsca praktyk nie podlegają zmianie.