Date: 22 sierpnia 2017

**** PRZYDZIAŁ DO GRUP STUDENTÓW Z F6X5S1 ****

Informujemy, że nastąpił przydział do grup studentów z rozwiązanej grupy dziekańskiej F6X5S1. Ewentualna zamiana w stosunku 1:1 do dnia 25.08.2017r. (student musi znaleźć osobę do zamiany).

Liczebność grup na dzień dzisiejszy wygląda następująco: F6X1S1 – 23, F6X2S1 – 24, F6X3S1 – 23, F6X4S1 – 24.

**** PRZYDZIAŁ DO GRUP STUDENTÓW Z P6X4S1 ****

Informujemy, że nastąpił przydział do grup studentów z rozwiązanej grupy dziekańskiej P6X4S1. Ewentualna zamiana w stosunku 1:1 do dnia 25.08.2017r. (student musi znaleźć osobę do zamiany).

Liczebność grup na dzień dzisiejszy wygląda następująco: P6X1S1 – 23, P6X2S1 – 24, P6X3S1 – 23.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WYDZIAŁU LOGISTYKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R. o godz. 9.00 W SALI KINOWEJ KLUBU WAT, UL. GEN. S. KALISKIEGO 25a W WARSZAWIE.

**** ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2016 – STACJONARNE ****

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru zimowego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup, rozwiązane zostaną dwie: F6X5S1 i P6X4S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich. O przydziale poinformujemy w najbliższym czasie.