Date: 10 października 2017

II EDYCJA KONKURSU PREZYDENTA m.st. WARSZAWY “DYPLOMY DLA WARSZAWY”

 

Zakończyła się II edycja Konkursu Prezydenta m.st. Warszawy “Dyplomy dla Warszawy”. Muzeum Warszawy po raz drugi zorganizowało konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy. Podczas gali, która odbyła się 26 września 2017 roku autorom najlepszych prac, związanych ze społeczno-gospodarczym rozwojem Warszawy, dyplomy oraz nagrody pieniężne wręczyli przedstawiciele władz stolicy i Muzeum Warszawy.

Co roku nagradzane są najciekawsze pomysły i projekty dotyczące Warszawy, z różnych uczelni, które są propozycją rozwiązania aktualnych problemów możliwych do wdrożenia. W 2017 roku, podobnie jak w pierwszej edycji, wyróżnione zostały prace z różnych dziedzin nauki, m.in.: architektury i urbanistyki, ekonomii, psychologii, socjologii, historii, itd.

Członkowie Kapituły Konkursowej, m. in. przedstawiciel WAT dr n. społ. inż. Dorota Krupnik docenili przede wszystkim oryginalność w wyborze problemów, a także metod ich rozwiązania.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w kategorii prac magisterskich i doktorskich.

 

ERASMUS+ NOWE PERSPEKTYWY

W dniu 6.10.2017 r. odbyło się uroczyste pożegnanie studenta Naszego Wydziału, który w ramach programu Erasmus + będzie studiował przez jeden semestr na Uniwersytecie Obrony w Brnie. Spotkanie odbyło się z udziałem Prorektora ds. Wojskowych płk. dr. inż. Arturem KRÓLEM oraz Kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej płk. dr. inż. Mariuszem GONTARCZYKIEM. Z ramienia Naszego Wydziału obecni byli: Prodziekan ds. Kształcenia ppłk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI, Kierownik Dziekanatu mgr Małgorzata LEBIODA oraz Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus + mgr inż. Magdalena KIJEK.

St. kpr. podchorąży Karol KĘPA, student III roku logistyki wojskowej (profil praktyczny) wyjeżdża na stypendium, gdzie wraz z 15. innymi podchorążymi z różnych krajów będzie uczęszczał na zajęcia w tamtejszym Uniwersytecie. W ramach międzynarodowego programu będzie on zdobywał specjalistyczną wiedzę z zakresu logistyki oraz poszerzał zdolności językowe. Ponadto jest to niepowtarzalna okazja do zapoznania się ze standardami, jakie panują w innych armiach NATO. Jest to pierwszy podchorąży w Naszym Wydziale, który jest stypendystą programu Erasmus +. Życzymy owocnej nauki i sukcesów.

KURS PRZESZKOLENIA KADR REZERWY – OFICERSKI W KORPUSIE OSOBOWYM LOGISTYKI

W dniu 02.10.2017 r. rozpoczęła się VI edycja kursu przeszkolenia kadr rezerwy – oficerskiego. Celem kursu jest przygotowanie żołnierzy rezerwy do pełnienia obowiązków na stanowiskach oficerskich korpusu osobowego logistyki w grupie osobowej ogólnologistycznej w ramach przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska etatu czasu „W” jednostek wojskowych. Kurs ma za zadanie pogłębić wiedzę i ukształtować niezbędne umiejętności praktyczne na stanowisku dowódcy plutonu w korpusie osobowym logistyki oraz przygotować do rozwiązywania problemów logistycznych w działaniach taktycznych. Bieżąca edycja trwa od 02.10. do 12.12.2017 r. a uczestniczy w niej 20 słuchaczy.