Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu Międzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych odbędzie się w dniu 31 października w godz. 8.50-9.35 w sali 2.21 bud. 135.