ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 10 listopada 2017 r. z okazji 99 rocznicy Święta Niepodległości przedstawiciele naszego Wydziału uczcili to święto w przedszkolach nr 222 i nr 345, a także w Szkole Podstawowej nr 357 gdzie zostały zorganizowane uroczyste zbiórki. W wydarzeniach tych uczestniczył przedstawiciel Instytutu Logistyki WLO Pan por. Arkadiusz JÓŹWIAK, który spotkał się z dziećmi Przedszkola nr 222. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego, następnie krótkiej prezentacji dotyczącej Święta Niepodległości i symboli narodowych, a także roli żołnierza i wojska w tym niezwykłym dniu.

Pan dr Jakub ADAMKIEWICZ wraz z przedstawicielami Koła Naukowego Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WLO Panem Danielem SANTORSKIM i Panem Mateuszem RADZIEWICZEM przeprowadzili w Szkole Podstawowej nr 357 lekcję na temat umundurowania i uzbrojenia żołnierzy, jak również zademonstrowali przyniesione ze sobą modele sprzętu wojskowego. Dzieci z ogromnym zaciekawienie słuchały opowieści i chętnie zadawały pytania. Dyrekcja Szkoły podziękowała za zaangażowanie i obecność naszym Panom w tej doniosłej uroczystości. Dzieci okazały swoją wdzięczność w najlepszy sposób jaki potrafią – ręcznie przygotowały kotyliony, flagi i postać żołnierza.

TRENAŻER LASEROWY WISŁA

W dniu 10.11.2017 r. odbyła się prezentacja laboratorium WLO – trenażera laserowego Wisła, w którym wzięli udział przedstawiciele Wydziałów WAT oraz Pan Prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur KRÓL.

Trenażer WISŁA (prod.: Milisystem Sp. z o.o.) jest polskim, realistycznym laserowym symulatorem umożliwiającym prowadzenie strzelań w bezpieczny i ekonomiczny sposób.

Pozwala zarówno na zapoznanie z zasadami B.L.O.S., jak i realizację dedykowanych ćwiczeń strzeleckich (na replikach broni z realistycznym odzwierciedleniem odrzutem pocisków) – zarówno do celów statycznych, ruchomych, jak i z interaktywnymi scenariuszami. Wbudowany panel kontrolny umożliwia podgląd trafień do poszczególnych celów z automatyczną oceną wyników poszczególnych strzelców.