SZLACHETNA PACZKA – PODZIĘKOWANIA

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim studentom oraz pracownikom Wydziału Logistyki i Wojskowej Akademii Technicznej za zaangażowanie i wsparcie jakie okazali Państwo wpierając przygotowanie Szlachetnej Paczki. Paczka jaką przygotowaliśmy była naprawdę imponująca – Pan Ernest miał prawie łzy w oczach widząc przynoszone paczki do mieszkania. Wszystkie artykuły spożywcze, środki czystości, pokarm dla zwierząt to naprawdę wielka pomoc dla obdarowanego. Prezent niespodzianka zrobiła największe wrażenie, ponieważ było to zaproszenie na rozmowę o pracę.
Udzieliliśmy Panu Ernestowi nie tylko pomocy materialnej, ale przede wszystkim daliśmy mu szansę na lepsze życie i okazaliśmy wsparcie.
RAZEM możemy więcej!!!

Bardzo dziękujemy – Koło Naukowe Logistyki Stosowanej

GOŚCIE Z JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2130 IM. GENERAŁA BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO

W dniu 13 grudnia 2017 r. Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej gościł Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2130 im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Kazimierzy Wielkiej wraz z Dowódcą Jednostki ppor. ZS Sylwesterem  SZMITEM. Celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy stronami, a także przedstawienie młodym strzelcom oferty dydaktycznej Wydziału.

Pierwszym etapem spotkania była wizyta w Parku Techniki Wojskowej. Następnym było przetestowanie Trenażera laserowego „Wisła” w ramach zajęć pt. „Obronność państwa w praktyce i teorii” prowadzonych przez mgr Luizę Trzcińską, dr. Jakuba Adamkiewicza oraz kpt. Sylwestra Doleckiego. Kierunek Logistyka przybliżony został przez mgr Magdalenę Kijek i mgr Katarzynę Głodowską podczas warsztatów „Poznaj pracę spedytora”.

Kontynuuj czytanie