OBRONY INSTYTUTOWE

Studenci, którzy będą przystępować do obron instytutowych profil ogólnoakademicki mogą uzyskać informacje dotyczące terminów obrony:

  • mailowo: ilog@wat.edu.pl,
  • telefonicznie: 261 839 085
  • osobiście w pokoju 1.29 (bud. 135, piętro I, sekretariat Instytutu Logistyki WLO).