Date: 20 lutego 2018

POPRAWA Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ

Poprawa kolokwium z Grafiki Inżynierskiej u mgr inż. Janusza Telegi, odbędzie się 22.02.2018 r. o godz. 15:30 w sali 112 w budynku 58. Wykładowca prosi o punktualne przybycie.

POPRAWA Z PRZEDMIOTU WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE

24 lutego (sobota) o godzinie 13:00 w sali 0.28 jest pop​rawka z przedmiotu Współczesne Systemy Polityczne (stacjonarne i niestacjonarne) z prof. Konstantym Adamem Wojtaszczykiem.

POŁĄCZENIE GRUP NABORU 2015 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup zostają połączone grupy naboru 2015. Studenci uczestniczą w zajęciach w grupie F5P1N1.

ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2017 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa F7X4N1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy F7X1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70323
70327
70332
70334
70356
70382

Do grupy F7X2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70329
70330
70349
70379
70381
Do grupy F7X3N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70320
70351
70354
70365
70377
70378

Do dnia 28.02.2018 r. ww. studenci mogą zmieniać grupy, ale tylko w stosunku 1:1

ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2017 – STACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa P7X4S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy P7X1S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
69790
69804
69820
69828
69836

Do grupy P7X2S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
66336
69811
69823
69831
69842

Do grupy P7X3S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
69783
66918
69802
69808
69813
69821
69826
70584
69832
69840

Do dnia 28.02.2018 r. ww. studenci mogą zmieniać grupy ale tylko w stosunku 1:1