Date: 23 lutego 2018

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD

ERASMUS+ 2018/19

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci,

informujemy, że do 28.02.2018 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmowane będą dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2017/2018.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

1) formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
2) zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
3) list motywacyjny podpisany odręcznie;
4) list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
5) opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
6) dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału
w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

http://www.wat.edu.pl/?page_id=2940