Wydział Logistyki jako współorganizator serdecznie zaprasza na konferencję z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pt.: “Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego”.

W konferencji wezmą udział zarówno reprezentanci świata nauki, jak i przedstawiciele praktyki wojskowej (dowódcy, oficerowie sztabu, uczestnicy konfliktów zbrojnych). Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań naukowych w zakresie potencjalnych scenariuszy wojny hybrydowej. Udział w tym naukowym przedsięwzięciu będzie szczególnie atrakcyjny dla tych uczestników, którzy bezpośrednio zajmują się zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności.
Termin 17 maja 2018 r. (godz. 9.00-15.30).
Miejsce: Akademia Sztuki Wojennej (bl. 14, sala 30).
Cel konferencji: Dyskusja nad scenariuszem wojny hybrydowej i jej wpływu na bezpieczeństwo Polski i Europy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową:

http://www.wwoj.akademia.mil.pl/scenariusz-przebiegu-konfliktu-hybrydowego/scenariusz-przebiegu-konfliktu-hybrydowego.html

http://www.akademia.mil.pl/wydarzenia/scenariusz-przebiegu-konfliktu-hybrydowego.html