Date: 15 marca 2018

POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW 2017/18L – STACJONARNE

Studenci stacjonarni o nw. nr albumu dostali zgodę na powtarzanie przedmiotów:
67250
67251
67265
63207
63223
53508
63286
67328
Decyzje w sprawie powtarzania przedmiotów, będą do odbioru w Dziekanacie z chwilą umieszczenia stosownej informacji na fb oraz stronie internetowej.

LOGISTYKA NABÓR 2016 – STACJONARNE / NIESTACJONARNE

UWAGA!

Informujemy, że dnia 18.03.2018 r. (niedziela) mija termin składania Deklaracji wyboru specjalności. Osoby, które nie złożą w terminie, automatycznie zostaną przydzielone do specjalności z najmniejszą liczbą osób. Deklaracje złożone po terminie nie będą uwzględniane.