Poniżej znajduje się Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie zasad zakwaterowania studentów i doktorantów w okresie wakacji w 2018 r.

Decyzja Rektora WAT