REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie
(magister, inżynier, licencjat w zakresie dowolnej dyscypliny)
zainteresowane podwyższeniem swych kwalifikacji i umiejętności zawodowych na trwające 2 semestry Studia Podyplomowe
pod nazwą „
Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publiczne”
– realizowane od 1 października 2018 r. –
w Wydziale Logistyki WAT w Warszawie

 

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia,
kontakt ze specjalistami-praktykami,
przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne

 

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny.

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom, które ubiegają się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz  audytu wewnętrznego oraz do osób, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego, a także dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych posiądzie wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora, a także podstaw prawa handlowego, prawa administracyjnego i rachunkowości.

Absolwenci otrzymują Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej), prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW, a także bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

Cena za semestr 1850 zł.

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 20 września 2018 r.

  • osobiście: w sekretariacie Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki, bud. 135, pok. nr 2.02;
  • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, 00-908
    Warszawa 49, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 – z dopiskiem: „Studia podyplomowe: „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publiczne” (decyduje data otrzymania dokumentów).

 

BUFET NA WYDZIALE!

12 czerwca na naszym Wydziale ruszył Bocian Catering! Oferuje smakowite rzeczy na słodko, zimno jak i gorące, pyszne obiady po konkurencyjnych cenach.
Bufet znajduje się w budynku 135 “Lipsk”, w holu pod Aulą. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Można płacić gotówką jak i kartą. Serdecznie zapraszamy!

X KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. odbyła się X Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej pt. „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka” organizowana przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki WAT. Współorganizatorami Konferencji byli Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Certyfikacji Jakości WAT, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia oraz firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. i HUSSAR Transport S.A.

W trakcie konferencji dyskusja prowadzona była w następujących panelach tematycznych:

  • Nowoczesne metody zarządzania logistyką
  • Transport
  • Przedsiębiorstw
  • Logistyczne aspekty bezpieczeństwa.

Tegoroczną Konferencję uświetnił przyjazd przedstawicieli instytucji wojskowych, firm przemysłu obronnego oraz zagranicznych podmiotów naukowych. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli kadry naukowej z Ukrainy, Czech, Estonii oraz Niemiec.

Uczestnicy Konferencji mogli wysłuchać wiele interesujących referatów z obszaru logistyki cywilnej i wojskowej, normalizacji, certyfikacji jak również o autonomiczności pojazdów, wygłoszonych przez szerokie grono ekspertów min. z Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej i Instytutu Transportu Samochodowego. Dzięki wystąpieniom przedstawicieli firm komercyjnych zajmujących się szeroko rozumianą logistyką mieliśmy okazję porównać doświadczenie praktyczne z teoretyczną wiedzą.

LOGISTYCY Z WAT-u w TOP YOUNG 100

Na początku kwietnia 2018 roku wystartowała I edycja projektu TOP YOUNG 100, którego celem jest wsparcie i promocja młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Organizowany on jest przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, uczelnie wyższe oraz profesjonalistów łańcucha dostaw. Program planowo trwać będzie przez okres jednego roku. W konkursie udział bierze 84 studentów z 17 uczelni w Polsce. Wydział Logistyki reprezentuje 4 studentów III roku studiów I stopnia: Katarzyna Basiakowska, Paulina Ignaciuk, Mariusz Karwas i Kinga Ratuszniak. Przed nimi szkolenia, warsztaty, konkursy i ciężka praca podczas rozwiązywania problemów u partnerów biznesowych wspierających projekt TOP YOUNG 100. Liczymy, że wiedza zdobywana podczas studiów pozwoli im na wzorowe ukończenie projektu i realizację zawodowych celów.

PIKNIK

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników i studentów Wydziału Logistyki WAT na piknik, który odbędzie się 11 czerwca 2018 r.
w godz. 15:30 – 21:00
na małej strzelnicy WAT przy ul. Galileusza 11.

Dziekan Wydziału Logistyki WAT
płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT