Date: 7 czerwca 2018

LOGISTYCY Z WAT-u w TOP YOUNG 100

Na początku kwietnia 2018 roku wystartowała I edycja projektu TOP YOUNG 100, którego celem jest wsparcie i promocja młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Organizowany on jest przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, uczelnie wyższe oraz profesjonalistów łańcucha dostaw. Program planowo trwać będzie przez okres jednego roku. W konkursie udział bierze 84 studentów z 17 uczelni w Polsce. Wydział Logistyki reprezentuje 4 studentów III roku studiów I stopnia: Katarzyna Basiakowska, Paulina Ignaciuk, Mariusz Karwas i Kinga Ratuszniak. Przed nimi szkolenia, warsztaty, konkursy i ciężka praca podczas rozwiązywania problemów u partnerów biznesowych wspierających projekt TOP YOUNG 100. Liczymy, że wiedza zdobywana podczas studiów pozwoli im na wzorowe ukończenie projektu i realizację zawodowych celów.

PILNE – TERMIN ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWYCH

Przypominamy, że zgodnie z zatwierdzonym przez Dziekana WLO terminarzem dot. dyplomowania dn. 11.06.2018 r. mija termin złożenia prac dyplomowych w Dziekanacie. Informujemy, że osoby, które nie złożą pracy dyplomowej lub wniosków o przedłużenie terminu złożenia pracy zostaną skreślone z listy studentów.