Poprawa egzaminu z modułu “Infrastruktura logistyczna” odbędzie się dnia 16.09.2018 r. o godz. 9:50 w Auli bud. 135.