Uprzejmie informujemy, iż obowiązującym terminarzem obron prac dyplomowych na kierunku “obronność państwa” jest terminarz zatwierdzony przez dziekana Wydziału Logistyki z dnia 28.04.2017 r.