ROZWIĄZANIE GRUPY NABORU 2017 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru zimowego 2018/19 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa F7X3N1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy F7X1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70378
70384

Do grupy F7X2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70322
70333
70351
70352
70357
70376