W dniu 13 października 2018 r. rozpoczęto pierwszą edycję studiów podyplomowych „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej”.
Oficjalnego otwarcia studiów podyplomowych i powitania Słuchaczy dokonali prof. dr hab. Lech Kościelecki, dr hab. Zenon Trejnis oraz dr Ryszard Chyrzyński, a także zaproszeni goście w tym prezes Piotr Grzybowski PIKW, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP S.A.
Wykład inauguracyjny poprowadził członek zarządu ds. strategii i logistyki PKP S.A. dr inż. Mirosław Antonowicz.
Studia podyplomowe powstały w ramach współpracy pomiędzy PIKW, PKP oraz Wydziałem Logistyki WAT.
Słuchaczami studiów podyplomowych są m.in. menagerowie średniego i wysokiego szczebla wielu instytucji państwowych, agencji rządowych oraz ministerstw, a także żołnierze, pracownicy cywilni wojska oraz funkcjonariusze MSWiA.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, kolejna edycja wystartuje już w lutym 2019 r.