Date: 22 października 2018

PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY POLSKIMI KOLEJAMI PAŃSTWOWYMI S.A. A WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ

W dniu 17 października zostało podpisane porozumienie pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. a Wojskową Akademia Techniczną. Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu PKP S.A Krzysztofa Mamińskiego i Członka Zarządu PKP S.A. Mirosława Antonowicza, a ze strony WAT przez Pana Rektora-Komendanta płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT.

Strony będą realizować wzajemną współpracę, w szczególności w obszarach: wdrożenia nowych technologii w transporcie kolejowym, rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej i usługowej, rozwoju obszarów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, wdrażania innowacyjnych usług transportowo-logistycznych w Grupie PKP. Współpraca, o której mowa będzie prowadzona szczególnie w zakresie inicjowania i prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, promowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, prowadzenia zajęć dydaktycznych z udziałem osób ze strony PKP S.A., współpracy w tworzeniu i opracowaniu programów kształcenia studiów podyplomowych dotyczących obszarów tematycznych zgodnych z profilem działalności Stron, stworzenia przestrzeni do wymiany informacji pomiędzy studentami, absolwentami a PKP S.A. w zakresie określonym w ramach wzajemnej współpracy, współorganizowania konferencji naukowych i wydarzeń, nakierunkowanych na realizację przedmiotu współpracy.

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WIWAT2018 – DOKTORANCI

Szanowni doktoranci,

W dniach 6-8 grudnia odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja wiWAT 2018. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie kierunki i dyscypliny naukowe Akademii. Swoje uczestnictwo można zgłaszać w dwóch formach prezentacji oraz plakatu. Konferencja odbywa się w formie konkursu w dwóch kategoriach studentów i doktorantów. Łączna pula nagród to 7 tys. zł. Po konferencji zostanie również wydana publikacja w formie monografii. Uczestnictwo w Konferencji wiWAT jest punktowane w procesie ubiegania się o stypendia naukowe.

Opłata za uczestnictwo (3 dni zakwaterowania, pełne wyżywienie, udział w publikacji) to 480 zł, jednocześnie informuje że Samorząd Studentów oraz Samorząd Doktorantów WAT dysponują środkami które pozwolą dofinansować Państwa udział. Ws. szczegółów proszę o kontakt odpowiednio z marek.dors@student.wat.edu.pl oraz piotr.jakubowski@wat.edu.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.11., więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod tym linkiem (LINK). Pytania proszę przesyłać na adres kariera@wat.edu.pl

 

Zapraszamy do udziału,

Organizatorzy

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑