Zapraszamy wszystkich uczestników rekrutacji uzupełniającej, którzy złożyli wnioski, na zebranie Komisji Kwalifikacyjnej dnia 8 listopada 2018 (czwartek) o godzinie 9:00 w Sali 91, budynek 100.