Date: 7 listopada 2018

EGZAMIN POPRAWKOWY

Informuję, że egzamin poprawkowy III termin z przedmiotu „Inżynieria systemów i analiza systemowa” profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne (semestr letni 2017/2018) odbędzie się 22 listopada 2018 r. w Sali 54/62 o godz. 13:30.

Dr. hab. inż. Marian Brzeziński, prof. WAT

EGZAMIN POPRAWKOWY

Informuję, że egzamin poprawkowy III termin z przedmiotu „Inżynieria systemów logistycznych”, studia stacjonarne i niestacjonarne (semestr letni 2017/2018) odbędzie się 22 listopada 2018 r. w Sali 54/62 o godz. 14:15.

Dr. hab. inż. Marian Brzeziński, prof. WAT