Osoby, które złożyły wniosek o stypendium socjalne, specjalne lub zapomogę i status wniosku w USOS to Rozpatrzony (decyzja do doręczenia), proszone są o zgłoszenie się do dziekanatu po odbiór decyzji. Odbiór osobisty wszystkich decyzji przyspieszy wypłaty świadczeń.