Studenci Logistyki o profilu praktycznym, którzy chcą przystąpić do obron prac dyplomowych w Instytucie Logistyki w styczniu 2019 r. proszeni są o zgłaszanie gotowości  przystąpienia do obrony poprzez przesłanie na adres ilog@wat.edu.pl do 31.12.2018 r. następujących informacji:

  1. imię i nazwisko,
  2. imię i nazwisko promotora,
  3. numer grupy,
  4. numer indeksu.