Month: Luty 2019 (page 2 of 2)

LEGIA AKADEMICKA – SPOTKANIE INFORMACYJNE

06 marca 2019 roku, o godz. 9:50 w auli Wydziału Logistyki WAT, b.135 odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem resortu obrony narodowej.
Zapraszamy studentów zainteresowanych programem Legii Akademickiej.

ROZWIĄZANIE GRUPY NABORU 2017 STACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2018/19 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa F7X4S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy F7X1S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
69856
69861
69862
69865
69866
69870
69873
69882

Do grupy F7X2S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
65303
69895
66752
69899
69900
69903
69906

Do grupy F7X3S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
69918
69920
69926

ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2018 STUDIA STACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2018/19 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa WLO18FX4S1 i WLO18PX3S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy WLO18FX1S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
71444
69050
71522
73069
71527

Do grupy WLO18FX2S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
71532
71533
71535
71547

Do grupy WLO18FX3S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
71554
71557
71560
71562
71571

Do grupy WLO18PX1S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
72583
72588
72589
72594
72598
72600
72601
72609

Do grupy WLO18PX2S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
71449
71450
71455
71456
71458
71462
71463
71464
71465
69456
71471

NABÓR NA WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU “ERASMUS+”

UWAGA! Od 6 lutego rozpoczynamy nabór na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu „Erasmus+” na rok akademicki 2019/2020. Nabór kończymy 1 marca. Budynek nr 100, pokój nr 88.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

  • formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
  • zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
  • list motywacyjny podpisany odręcznie;
  • list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
  • opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
  • dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

PRZEGLĄD NAUK O OBRONNOŚCI JEST JUŻ NA PLATFORMIE INDEX COPERNICUS

Nasze czasopismo naukowe Przegląd Nauk o Obronności jest już widoczne na platformie Index Copernicus pod adresem www.defencesciencereview.com.pl. W tej chwili trwa proces uzupełniania danych, testowania i pozycjonowania w światowym Internecie – chodzi o widoczność dla wyszukiwarek. W najbliższym czasie Państwa artykuły zostaną indeksowane przez Google Scholar,
a wskazane przez recenzentów artykuły otrzymają numery DOI.

Newer posts